Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Boldog  Dr. Batthyány-Strattmann László emléknapja - január 22.

„Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá!

Könnyű hercegként hálásnak és nagylelkűnek lenni?

Boldog Batthyány-Strattmann László herceg 1870-ben született. Már gyermekként sok fájdalom érte: édesapja elhagyta a családot, édesanyja pedig hosszú betegeskedés után meghalt. Vállalnia kellett a hercegi származásból fakadó kötelességeket, mind iskolázottságban, mind társadalmi szerepvállalásban, és ez kezdetben gyötrő volt számára. Fegyelmi vétségek, és hiányosságok miatt háromszor váltott iskolát. Kolerikus alkat volt, mélyen, szenvedélyesen, élt át mindent. Nyugtalan kereső, aki ha céltalan, könnyen utat téveszt. Először kémiát, filozófiát és csillagászatot tanult. Párját sem egyből találta meg. Egy felelőtlen szerelmi kapcsolatból leánya született, akiről kezdettől gondot viselt.

25 évesen vesz fordulatot az élete Isten, és az emberek szerető szolgálata felé. Egy főnemestől szokatlanul orvosnak tanul, és megtalálja hivatását. Saját vagyonából modern kórházat alapít. Naponta 80–100 beteget kezel. Egykori páciense így emlékszik vissza rá: „Pénzt a jómódú betegeitől sem fogadott el. Csak arra kérte őket, segítsék a szegényeket, a szegényeket pedig arra , hogy imádkozzanak érte.” A naplójába ezt írta: „ Néhány nappal egy szörnyű tüdőrák operációja előtt tegnap egy gyerkőcöt segítettem a világra, ma meg három hályogot operáltam a kórházamban. Mindezen örömökről és bánatról mit sem tud a modern kor klubfotelben ülő, sherry-t kortyolgató embere!”

Amikor feleségül veszi Maria Theresia Coreth grófnőt, 13 gyermekre mondanak igent, akiket szerény, munkával teljes életre, hitre nevelnek. „Szeretettel válik széppé az élet – írja 1926-ban – s végre Isten a szeretet, s minden nemes szeretet Isten lényét tükrözi vissza.”

Amikor 1915-ben herceg lesz, vállalja az ezzel járó feladatokat is. Körmendre költözve új kórházat alapít, és társadalmi szerepvállalása, példás családi élete mellett tovább praktizál.

Egy orvos, aki Istent látja meg a betegekben, és a betegeit Istenhez vezeti.

Egy herceg, folyamatos imában, kezében rózsafüzérrel, hogy megtanuljon szeretni.

Egy apa, aki naponta áldoz, hogy Istennel kösse össze magát és családját.

Halála előtt, súlyos betegen ezt kérte: „Vigyetek ki az erkélyre, hogy onnan kiálthassam a világba, milyen jó is az Isten!”

Szent II. János Pál pápa így nyilatkozik a Boldoggá avatott Batthyányról:

„Nemes ősei gazdag örökségét arra használta, hogy a szegényeket térítésmentesen kezelje, és két kórházat alapítson. Legfőbb figyelmét nem az anyagi javaknak szentelte, mint ahogy a siker és a karrier sem tartozott életcéljai közé. Erre tanította a családját, így is élt köztük. (…) családi élete és nagylelkű keresztényi szolidaritása lebegjen példaként mindannyiunk előtt, hogy kövessük az evangéliumot.”

Forrás, a Batthyányi család honlapjáról:

https://www.batthyany.at/boldog-laszlo/?lang=hu