Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Nikomediai Szent Julianna emléknapja február 16.

"A bárány Úr Jézus víg lakodalmára".

A név jelentése: ragyogó. Szent viselője a Kis-ázsiai Nikomédiában született pogány családból. A szülei 9 éves korában eljegyezték egy Eviláziosz nevű pogány ifjúval. Amikor Julianna 18 éves lett, az ifjú követelte a házassági ígéret végrehajtását. Az időközben kereszténnyé lett Julianna feltétele az volt, hogy Eviláziosz is megkeresztelkedjen. Fenyegetések és kínzások ellenére a halálig kitartott.

A több, mint száz éves székelyhídi köszöntőben a „A bárány Úr Jézus víg lakodalmán” találkozhatunk vele:

Ragyog és tündöklik Juliannának napjára:

Ragyogjon életed gyönyörű virága,

Sohase hervadjon zöld citrusnak ága,

Inkább virágozzon életeknek fája.

Akkor is ha eljön életed határa,

Végyen fel a nagy Úr maga jobb karjára,

Helyeztessen ottan égi palotára,

A bárány Úr Jézus víg lakodalmára.

Szívesen kívánom!


 

Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nikom%C3%A9diai_Szent_Julianna

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I. (oszk.hu)

A kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nikom%C3%A9diai_Szent_Julianna#/media/F%C3%A1jl:Juliana_of_Nicomedia.jpg