Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Péter székfoglalásának emléknapja

február 22. Böjtelő hava

A római katolikus hagyomány szerint Péter apostol 42-ben Rómában megalapította a római egyházmegyét, majd csaknem egy évtizeden át Antiókhia püspöke is volt. Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén arra emlékezik a katolikus egyház, hogy Krisztus Péter apostolt az egész keresztény egyház fejévé emelte. Ő volt az egyház első vezetője, így Róma későbbi püspökei, a pápák az ő utódai. Az ünnep a Péter apostolra alapozott egyház egységét fejezi ki.

„Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Máté 16:18-19)

Ld. még:

https://jelesnapok.oszk.hu/.../szent_peter_apostol...

https://hu.wikipedia.org/.../Szent_P%C3%A9ter_apostol_sz...

A kép: Szent Péter zománcképe a magyar Szent Korona latin részén.