Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Nagycsütörtök

„Virrassz még és imádkozz még! Jézussal ébren, virrassz az éjben.”

Nagycsütörtökön, miután az Úr Jézus megmosta tanítványai lábát, elfogyasztotta velük az utolsó vacsorát, és megalapította az Eucharisztia szentségét, az olajfák hegyén átélte a halálfélelmet és az elhagyatottságot. Kimondja félelmét és kérését, de elfogadja az Atya akaratát. Sok szép művészi alkotás segít minket, hogy az imádkozó és a szenvedő Krisztushoz közelebb kerüljünk. Álljon itt pár sor Dsida Jenő verséből.

„...sovány, széltől-naptól cserzett arcodon

bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két

parázsló szemedből sisteregve hullottak

borzas szakálladra az Isten könnyei.” (Részlet Dsida Jenő, Krisztus c. verséből.)

Érdemes végig olvasni Rónay György Olajfák éjszakája c. versét. Ha olvasni kezdjük, lassuljunk le!

https://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=724

Jeremiás siralmai és virrasztás, a linkre kattintva követhető:

https://www.youtube.com/watch?v=JseKekpKnLU

 

Kép: Krisztus az olajfák hegyén. Francisco Goya festménye