Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Nagypéntek

„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit”

„Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást…… Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját.”

Izajás, 53:3-7.

Mathias Grünewald festményén ott áll a bárány, Keresztelő Szent János pedig a kereszten függő Jézusra mutat: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit” (János 1: 29). Izajás próféta verse Krisztusban teljesedett be.

Kép: Mathias Grünewald festménye, isenheimi oltárkép.

Az isteni irgalmasság kilencedének kezdete. Az imádság megtekinthető itt: https://regi.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=36