Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Krisztus feltámadt!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

„…Mert megölhették hitvány zsoldosok,

és megszünhetett dobogni szive –

Harmadnapra legyőzte a halált.

Et resurrexit tertia die.”

(Részlet Pilinszky János, Harmadnapon c. verséből.)

Kép: Mathias Grünewald festménye, isenheimi oltárkép