Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Dal Bernadettről

Könyvajánló Franz Werfel regényéről

Dal Bernadettről

A Lourdes-i áhítat napjaiban érdemes felidéznünk Franz Werfel,Dal Bernadettről című regényét (Das Lied von Bernadett). Nemcsak a regény, de az a körülmény is érdekes, melynek közepette megszületett. A magát zsidónak valló író az üldözések idején, 1940-ben Franciaországból át akart menekülni Spanyolországba. A Pireneusok vidékén, Lourdes-ban megfogadta: ha eljut Amerikába, elénekli a „dalt” Bernadettről – a Lourdes-i lányról, akinek Szűz Mária megjelent. Az író megmenekült. Később a regény is elkészült, mely Werfel egyik legsikeresebb könyvének bizonyult.

Az olvasó fordulatokkal teli, humorral fűzerezett művet izgulhat végig. Tapasztalhatjuk a fiatal nő hősies küzdelmét, mellyel kiállt a „Hölgy” mellett, aki neki megjelent. Bernadett állhatatossága – a Jóisten segítségével – legyőzte a kételkedőket és a „fondorkodókat”. Átformálja a fanatizmust. Békét ad a kiégett lelkű embernek, aki nem tud köszönetet mondani. Az író képet ad Pireneusok népe erős hitéről. Bepillantást kapunk III. Napóleon udvarába és korabeli franciaországi politika világába. Bernadett látomásai után apácakolostorba vonult, de a megpróbáltatásai ott sem értek véget. A regényt a szenvedések ábrázolásával együtt is áthatja az a derű, mely bizonyára a hősnő lelkületétől sem volt idegen. Emlékszem egy kiadás borítójára: nem tudtam eldönteni, hogy az ott ábrázolt fiatal nő nevet-e vagy köhög… A könyv címében ott van ez a szó: „Dal”. Noha prózai mű, mégis jellemzi a könnyed líraiság. A végén, a szentté avatásról szóló részben megjelenik a pápa intelligens szava és az egyszerű öregember „népi” vallásossága. Olyan regényt olvashatunk, mely a befejezéséig tartogat meglepetéseket.

H.M.