Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Napjainkig

A Szeged-Csanádi Püspökség részeként

Leszkó István, Mehelka Mária, Farkas Éva, és Szeblák Tamás, áldoztatási engedélyt kapott a főpásztortól, hogy a szentmiséken és a betegek áldoztatásában segítségére legyenek a miséző papnak. Az úrnapi körmenetet 44 év után ismét a templom előtti téren tartották. Június 30-al ismét az egyházközség birtokába került a Kossuth tér 6. sz. alatti ingatlan. Bevezetik minden hónap utolsó vasárnapján az esti mise keretében a szlovák nyelvű liturgiát. Szeptembertől megindult a plébánia épületében a Hitoktatóképző Tanfolyam. Októberben a képviselő-testület elnöke dr. Jároli József, a Békés Megyei Levéltár igazgatóhelyettese lett. 1994. februárjában katolikus farsangot rendeztek az Ipartestület nagytermében. Március folyamán az egyházközség visszakapta a Szarvasi út 31. sz. alatti ingatlant, melyben szeptember 1-től Katolikus Általános Iskolát kívánnak működtetni. Igazgató Braunné Fodor Zsuzsanna lett. Július 27-én a Fatimai Kegyszobor másolata érkezett a templomba országjárása közben. December 6-án nyitotta meg kapuit az Áchim L. András lakótelepen önkormányzati épületben a Katolikus Napközi Otthon. 1995 tavaszán jegyes kurzust indítottak a házasságra készülő fiatalok részére a plébánián. Varga Attila az új káplán. Az ő vezetésével Máriaradnára zarándokoltak a hívek. Gordos Ferdinánd lett az új káplán. November 18-án a plébánia falán magyar és szlovák nyelvű emléktáblát helyeztek el az első plébánosok emlékére. 1996. október 8-án Gyulay Endre megyéspüspök lektorrá, akolitussá avatta dr. Jároli Józsefet, Leszkó Istvánt és Szeblák Tamást.

1997 júniusában Guliga György plébánost főpásztora Tiszaszigetre helyezte plébánosnak. Helyébe Kovács Péter kisteleki plébános került augusztus 1-jével. A plébánia átadása kapcsán derült ki, hogy Guliga plébános a helybeli és a kétsopronyi hívektől, nagyobb összegű kölcsönöket vett föl az egyházközség nevében, amit nem fizetett vissza. Mivel az összegekről nem tudott elszámolni, püspöke följelentette a rendőrségen és büntetőeljárás indult ellene. Az egyházközség ellen viszont a hívek egy csoportja tett följelentést a kölcsönök vissza nem fizetése miatt. Az egyházközség a pereket elveszítette, minek következtében a plébánia ingóságainak egy részét elárverezték. Az ingatlanok elárverezését a főpásztor akadályozta meg azzal, hogy a hitelezőkkel megegyezett és kifizette őket. Az épületeket és a plébánia telkét a püspökség vásárolta meg. A hitelezők így a pénzüket visszakapták. Az egyházközséget és az egyházmegyét azonban kb. 100 millió forintos kár érte. 1997-ben a főpásztor Guliga plébánost felfüggesztette papi funkcióinak végzése alól.

Az új plébános a templom oldalbejáratához rámpát készíttetett, így a rokkant kocsival és gyermekkocsival is be lehetet jutni a templomba. Megnyílt a KARITASZ pincehelysége. Felújították a plébánia épület vizesblokkjait. Felújították a templom villanyhálózatát, a csillárok és az örökmécses visszakerült a helyére. A Lourdes-i barlang elkészült a plébánia udvarán. A templomban új Mária oltár készült és az un. Csabai Mária gótikus szobrát helyezték el az oltáron. Téli kápolna készült a sekrestyével szemben lévő helyiségben. A sekrestye teljes felújításra került. A két temetői kápolnának a tetőzetét felújították. A templombelső falának lélegző vakolattal való ellátása megtörtént 2 méter magasságban. 2000-ben ünnepelte az egyházközség az önálló plébánia megalapításának 250. évfordulóját. Az ünnepségsorozat keretében előadás hangzott el a plébánia történetéről, kiállítás nyílt a templomban (rendezője dr. Jároli József). A plébánia előtt elkészült Bartoss Ferenc plébános mészkőből készült szobra Wolmuh Krisztián alkotása. Elkészült az egyházközség új zászlója, amit a jubileumi ünnepségen Kovács József esperesplébános áldott meg. Bekerült a plébánia melletti épületbe az Idősek Napközi Otthona.

2001-ben II. János Pál pápa Kovács Péter plébánost pápai káplán címmel tüntette ki.


Forrás: 1.) A Békéscsaba Belvárosi Római Katolikus Plébánia