Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Boldog Meszlényi Zoltán Lajos püspök és vértanú emléknapja - március 4. böjtmás hava

március 4. - böjtmás hava

Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án született Hatvanban. Esztergomban a bencés gimnáziumban érettségizett, majd Rómában tanult teológiát . Több nyelven beszélt, filozófiai és egyházjogi doktori címet szerzett.1915 -ben pappá szentelték. Két háború és két diktatúra próbálta meg hitét.

„Minek alakoskodnám? Az ilyen tettetőnek magaviselete mindig változik, mert aligha képes magát mindig azonos egy színben föltüntetni; a jellemszilárd ember mindig egyforma marad.”

1937-tők szentelték püspökké. 1948-ban Mindszenty József bíborost koncepciós perben elítélték. 1950-ben a kommunista hatalom a saját jelöltjét szerette volna érseki helynökké választani. Azt állították, Mindszenty is őt támogatja a börtönből. Meszlényi Zoltán a bíboros korábbi nyilatkozatát idézte: semmit se vegyenek komolyan, amit a börtönből üzen. Mivel más nem vállalta a tisztséget, őt nevezték ki. Egy hónapig kormányozta az esztergomi főegyházmegyét. Utoljára az internáltak javára adományozzon. Hazafelé az őrhalmi plébánosnak adta a bundáját.

1950. június 29-én nyilvános, hivatalos bírósági tárgyalás nélkül Kistarcsára került internáló táborba. Ablaktalan cellában elkülönítve őrizték, bántalmazták, a gyógyszereit megvonták tőle. Valószínűleg 1951. március 4-én halt meg. 1966. június 24-én földi maradványait exhumálták és az esztergomi bazilikában helyezték örök nyugalomra.

Hite és optimizmusa ma is irányadó:

„Higgyük rendületlenül, hogy ez a nemzet minden gyarlósága mellett sem lett eddig méltatlanná Isten további kegyére (...) Ha bízunk minden időben a felsőbb isteni segítségben, s ha megőrizzük azt a keresztény hitet, melyet az első király országának alapjává tett, ha tiszta lélekkel ápoljuk ezt a hitet mint igazi emberi nagyságunknak alapját is, akkor nem fog soha megrémíteni az apostoli szó, hogy a szentek fogják megítélni a világot; nem fogunk félni attól, hogy az utolsó ítéleten szemben fogjuk találni magunkat az első szent király tekintetével.” (1940. augusztus 20.)

Források:

https://web.archive.org/.../egyeb/meszlenyi_eletrajz_HU.pdf

https://regi.katolikus.hu/cikk.php?h=1357

https://web.archive.org/.../Archivum/2001.11.11/0701.html