Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Soubirous Szent Bernadett emléknapja - április 16.

„Úrangyalát végzi a kis Bernadett, Melyre eget nyitnak angyali kezek.”

Soubirous Szent Bernadett, a Lourdes-i látnok egy szegény francia molnár leánya volt. A Lourdes melletti Massabielle barlangban rendszeresen köszöntötte Szűz Máriát az Úr angyala imádsággal. Tizennégy éves korában egy ismeretlen ,,Hölgy'' (a Szűzanya) így szólt hozzá:

,,Imádkozz a bűnösökért!'' -- ,,Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!'' -- ,,Mondd meg a papoknak, azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem.'' -- ,,Körmenetben jöjjetek ide.'' -- ,,Menj, igyál a forrásból, és mosdj meg a vizében!''

Hűségesen közvetített minden üzenetet, és kezével nyitott utat a feltörő gyógyító forrásnak. A jelenések során természetfelettien megszépült , elragadtatásában azt sem vette észre, amikor a szél ellen védelmezett gyertya megégette a kezét. A tűz nem hagyott sebet rajta. Gyógyulások is történtek, de a tömeg mindig csöndes és rendezett maradt. 1858. február 11. és július 16. között tizennyolc jelenés történt, azután Bernadett nem látta többé a Szűzanyát.

Sokan zaklatták, vallatták, de ő sosem díszítette, nem toldotta ki történetét. Legnagyobb vágya szerint fölvették a nevers-i Iskola- és Szeretet-Nővérek közé, és elrejtőzött a világ szeme elől. A kolostorban féltek, hogy gőgös lesz, ezért sokszor megalázták. Egyszer megmutatták neki a barlang mását, ,,amely az ő mennyországa volt'', ahol a Hölgyet láthatta, ,,aki oly szép, hogy az ember szívesen meghalna, hogy ismét láthassa''.

Bernadett ezt kérdezte: „Mit csinál az ember a söprűvel? -- Micsoda kérdés! Az ember fogja seprűt, és seper vele. -- És aztán? -- Aztán visszateszi a helyére. -- Hol van a helye? -- Hát az ajtó mögött, a sarokban! -- Látod, ez az én sorsom -- A Szent Szűz dolgozott velem, aztán a sarokba állított. Ott az én helyem, és boldog vagyok, ha ott maradhatok.''

Bernadett a kolostorban sokat betegeskedett. Gyermekkorától asztmás volt, légszomja és térdfájdalma haláláig kísérte. Utolsó szavai ezek voltak: ,,Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, imádkozz értem, szegény bűnösért!''. A teste nem látott romlást, ma is épen őrzik. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatták.

Forrás:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0416.html