Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Urunk mennybemenetele

május 13.

"...fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,

de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat

és országának nem lesz vége. ..."

Lukács evangéliumában így olvasható:

"Ezután kivezette őket Betánia közelébe, felemelte a kezét, és megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölvitetett a mennybe. Leborulva imádták, azután nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Szüntelen ott voltak a templomban, és áldották Istent." (Lukács 24:50-53.)

Krisztus a mennybe fölmene/ Ascendit Christus

http://nepenektar.hu/enek/282/krisztus-mennybe-folmene...

https://www.youtube.com/watch?v=sqQNrtdrb2s

A kép: Urunk mennybemenetele, Ligeti Sándor üvegművész alkotása, Laczóné Leszkó Mária fényképe

 

https://katolikus.hu/cikk/a-niceai-hitvallas