Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A Hétfájdalmú Szűzanya emléknapja - szeptember 15.

„És így szólt Simeon Máriához: A te lelkedet pedig tőr fogja átjárni..

A Szűzanya fájdalmáról az evangélium ír, Simeon szavaira emlékezve: „S a Te lelkedet is tőr járja át, hogy kinyilatkoztassanak sok szívből a gondolatok” (Lukács 2,35). Mária fájdalmának négy evangéliumi és három szenthagyományban gyökerező megnyilatkozása van. Amikor menekülnek Egyiptomba: „Heródes keresi a Gyermeket és meg akarja ölni” (Máté 2,13). Amikor nem találja a tizenkét éves Jézust, és később a templomban találja meg: „Atyád és én bánkódva kerestünk” (Lukács 2,48). Mária ott áll a keresztfa alatt: „Jézus keresztje mellett ott állott édesanyja” (János 19,25). A Szűzanyának a keresztvivő Jézussal való találkozásáról, a keresztről való levételről, illetőleg halott Fiának ölében való megpihenéséről és a temetésen való részvételéről a hagyomány tud.

A legenda szerint János nagyon szerette volna látni mennybevitele után a Szűzanyát. Az égbe ragadtatott és hallotta, hogy Jézus nagy kegyelmet ígért azoknak, akik Mária anyai fájdalmát tisztelik. Egy másik változat szerint Nikodémus és Arimateai József azon a helyen, ahol Mária Jézussal a Kálváriára menet találkozott, templomot épített, és külön rendet alapított a Fájdalmas Szűz tiszteletére. Ez a szervita rend őse. A ferencesek tiszteletében Szent Bonaventúra zsolozsmájában és Jacopo da Todi Stabat Mater szekvenciájában is megjelenik ez az áhítat. Első magyar nyelvű versünk, az Ómagyar Mária-siralom is a fájdalmas Szűzanyáról szól.

A Hétfájdalmú Szűzanya Szlovákia védőszentje. A kultusz központja Sasvár (Šaštín), Szlovákia legjelentősebb Mária-kegyhelye.

Rózsafüzér és litánia Szűz Mária hét fájdalmáról:

http://oratio.hu/r-maria01.php

http://oratio.hu/l-maria06.php

Forrás:

http://mek.niif.hu/.../html/unnepikii0051/unnepikii0051.html

http://ktp.hu/kalendar/fajdalmas-szuzanya-szeptember-15

A kép: Tempesta és Circignani freskója