Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Farkas (Regensburgi Szent Wolfgang) emléknapja -október 31.

Baltával a tisztánlátásért

A Wolfgang név magyar megfelelője a Farkas személynév. Szent Farkas Regensburg püspöke volt, aki lelke mélyén mindig bencés szerzetes maradt. Legendája szerint egy rongyos tolvaj ellopott egy darabot a püspök értékes ágyfüggönyéből. Wolfgang ,,szívében részvétre indulva'' püspöki ruhatárból ruhákat hozatott számára. Életrajzírója szerint ,,A meggyógyítottakat hallgatásra intette...tudatosan és buzgón menekült a számára semmit sem jelentő dicsőítés elől, s inkább szigorúnak tűnt, mint hogy az embereknek akarjon tetszeni!''

Széles látókörű volt: önzetlenül együttműködött II. Ottó császárral és Civakodó II. Henrik herceggel, akinek gyermekeit, Szent II. Henrik császárt, augsburgi Brúnó püspököt, Boldog Gizellát, Szent István királyunk hitvesét és Boldog Brigidát is egy ideig ő nevelte Regensburgban. 971 táján misszionáriusként járt hazánkban.

Az egyszerű élet híve volt. Azt tartják, hogy az első fejszét is ő készítette a jámbor elődöknek. Fejszéjének elhajításával jelölte ki, hogy hol kell templomot építeni. A jámbor hagyomány szerint így épült a Sankt Wolfgang bencés apátság is Felső-Ausztriában, ahol sírja búcsújáró hely volt, baltáját a főoltárba falazták. A tisztánlátásáról híres püspököt a szemfájósok is tisztelték az evangéliumi szálka és gerenda miatt, amely megakadályozza az üdvösséghez vezető élethez fontos tisztánlátást. Ennek eltávolítására alkalmas az ő „baltája”, vagyis közbenjárása. A balta apró mását óraláncon, olvasón is viselik.

Legendájának színes eleme, hogy amerre Szent Farkas vándorolt és megpihent, ott a lába nyomát egy-egy kő őrizte meg. Lábnyomaihoz (St. Wolfgangstritt) több osztrák helyen fájóslábúak zarándokolnak.

Hazánkban névünnepe már a Pray-kódex naptárában szerepel. A középkor végén Dunántúlon és Felvidéken tisztelték. Bálint Sándor szerint a soproni Szent György-kápolna egyik mellékoltárát Farkas tiszteletére alapíttatták 1440 előtt. Amikor a várárok mellett lévő Boldogasszony-templomot a török veszély miatt lebontatták, annak főoltára a Szent György kápolna Farkas-oltárának helyére került. Az 1459-ben már létező Szent Farkas-céh faművesei ekkor átmentek oltárukkal a Mihály-templomba. Sopron városa Szent Farkasról elnevezett pálos monostort is alapított a Farkas-kápolna mellett. A közeli Balf neve is valószínűleg az ő nevéből eredeztethető.

Emléknapját faültető Farkas napjának is nevezik, mondván, hogy az ilyenkor ültetett fa vagy bokor könnyen megfakad, és bőséges termést hoz.

Források:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/1031.html

http://mek.niif.hu/.../html/unnepikii0083/unnepikii0083.html

Kép:

https://sacravelo.eu/sopron-szent-farkas-vartemplom-balf-