Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent XXIII. János pápa emléknapja - október 11.

A II. Vatikáni Zsinat egyik pápája

Szent XXIII. János pápa ( Angelo Giuseppe Roncalli) egyszerű családból származott, és pápaként is megőrizte egyszerűségét, közvetlenségét és emberszeretetét. Hosszú csendes, szolgáló évek után haláláig öt évet töltött a pápai székben. Ő hívta össze a II. Vatikáni Zsinatot, melyet később utódja, VI. János pápa folytatott és zárt le. 1962. október 11-én rögzítették a zsinat ünnepélyes megnyitását- ez lett egyben Szent XXIII. János pápa emléknapja is.

Ez a zsinat úgy lett korszakalkotó, hogy egyetlen új dogmát sem hirdetett ki, kerülte az ítélkezést és az elítélést. Nem valami ellen, hanem valamiért jött össze. A legtöbb zsinat kívülről jövő nehézségekre válaszolt, a II. Vatikáni Zsinat önként szólt az emberekhez, Krisztusról és a tőle kapott küldetésről. XXIII. Jánost lelkipásztori szempontok vezérelték, „az evangélium örök, éltető és isteni energiáit kívánta a modern világ erejébe önteni.” Így fogalmazott: „A zsinattól azt várom, hogy friss levegő áradjon be az egyházba. Le kell végre rázni a császári idők porát, ami Szt. Péter trónjára Nagy Konstantin óta lerakódott.”

A János pápa által kijelölt hármas célkitűzés, amely mellett a zsinat mindvégig kitartott: az egyház belső életének megújítása, az elszakadt keresztény testvéreknek az egyházba való visszahívása és a

a mai világgal folytatott párbeszéd. „Krisztus jegyese ma szívesebben nyúl az irgalmasság olaja után, mintsem hogy a szigor fegyverével fenyegetőzzék; úgy véli, hogy jobban segít korunk szükségletein, ha tanításának gazdagságát kínálja fel az embereknek és senkit sem ítél el.”

Talán a legfontosabb reformok és megerősítések:

A hit forrásának és csúcspontjának nevezte az Eucharisztiát. A liturgia változására vonatkozó határozat lehetővé tette a nemzeti nyelv használatát a szentmisében és azt is, hogy a pap a gyülekezet felé fordulva misézzen, ne az oltár felé fordulva, háttal a hívőknek. A „teljes, aktív részvételre” ösztönöztek, ezért öltötte a mise a pap és a közösség közötti párbeszéd formáját. Kimondta, hogy minden katolikus meghívást kapott a szentségre és a misszióra. Az Egyház a más hitbeli hagyományokkal szemben a tisztelet és a párbeszéd álláspontjára helyezkedett.

A 10 legfontosabb újításról kicsit részletesebben itt is szó esik:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ii-vatikani-zsinat-tiz-ujitasa

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai innen megnyithatóak:

http://lexikon.katolikus.hu/ROVIDITESEK/ZSINAT.HTML

 

Források:

https://kattima.hu/hu/app/pray/a-nap-szentje-szent-xxiii.-janos-papa-40091

https://mult-kor.hu/uj-dogmat-nem-hirdetett-megis-uj-korszakot-hozott-a-ii-vatikani-zsinat-20181011

 

A kép:

https://www.magyarkurir.hu/kultura/szent-xxiii-janos-jo-papa