Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Dénes emléknapja - október 9. Mindszent hava

Franciaország védőszentje

Franciaország védőszentje, a 14 segítőszent között is szerepel. Párizs vértanú püspöke, a Merovingok, majd Karolingok védőszentje. A sírja fölött emelt Saint-Denis-apátság a francia királyi család temetkezési helye.

A forrásokban szórványosan mutatkozik emlékezete: Szent Genovéva életrajza szerint 520 körül építtetett bazilikát a vértanú Dénes püspök emlékezetére. Tours-i Szent Gergely (594) krónikájában Dénes a galliai egyházat alapító hét püspök egyike Decius császár idején. Gergely azt írja, hogy a párizsi püspököt karddal végezték ki, Genovéva életrajza pedig megnevezi az utcát is, ahol a kivégezték.

A hagyomány valószínűleg több Dénes nevű szent emlékét mossa össze: az első Dénes Szent Pálnak az Areopáguszon elmondott beszéde nyomán tért meg. (ApCsel 17, 34) és 80 táján halt vértanúhalált. Későbbi hagyomány szól Athén első püspökéről, akit Szent I. Kelemen pápa Galliába (a mai Franciaországba) küldött, Párizs püspöke lett, és híres könyveket írt. A párizsi vértanú egy másik Dénes püspök lehetett, aki Rusztikusz áldozópappal, és Eleutériusz diakónussal együtt halt meg. Más hagyomány szerint a második Dénes püspök és társai Párizsban missziós tevékenységet folytattak és Décius uralkodása alatt (243-251) fejezték le őket. Szó esik még egy Dénesről is, aki a 9. században élt, és misztikus író volt. A párizsi püspök Aeropagita Dénessel való azonosítása az egyházmegye apostoli eredetét bizonyította volna. II. Ince pápa a Szent Dénes személye és ereklyéi körüli vitát úgy döntötte el, hogy elküldte Párizsba azokat a csontokat, amelyeket a görögök úgy tisztelték mint Areopagita Dénes ereklyéit. ,,Areopagita Dénes ereklyéi most már valóban a kolostorotokban vannak!''

A „megölhetetlen szent” szenvedéstörténetének legszebb része, amikor visszavitték a börtönbe, ahol halálra ítélt keresztény társai jelenlétében misézett. Megjelent neki az Úr Krisztus, és kenyeret nyújtott át: ,,Fogadd ezt, kedvesem, mert igen nagy jutalom vár rád nálam.'' A püspököt a mise után végül egy Merkur-bálványkép előtt fejezték le. A jámbor legenda szerint egy angyal vezette, amikor fejével a kezében indult el a vértanúság hegyéről (a francia Montmartre) két mérföld távolságra, sírjának rendelt helyére, ahol angyali énekszó fogadta.

 

Források:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/szent159.html

https://archiv.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000053.HTM

 

A kép:

Szent Dénes püspök és vértanú - Párizs, Notre Dame (Fotó: Legeza Dénes István)

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/SZERKEZET/kepek/ld/ld05_sztdenes.jpg