Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Damján és Szent Kozma emléknapja -szeptember 26.

Egy orvos és egy gyógyszerész a Szent Koronán

Szenvedéstörténetüket elbeszélő legendájuk szerint Arábiában születtek és ikrek voltak. Nagy érdeklődés élt bennük a tudományok, különösen az orvoslás tudománya iránt. Mikor elvégezték a tanulmányaikat, Égé városában telepedtek meg, ahol nemcsak orvosai, hanem apostolai is lettek a városnak. Az emberek szeretetét azzal nyerték meg, hogy soha nem fogadtak el pénzt sem a gyógyításért, sem a gyógyszerekért. Nagyon sokan tértek meg jóságuk és prédikálásuk hatására. Legendájuk szerint egy súlyosan elfekélyesedett lábú etiópot - akiről már mindenki lemondott - az imádság erejével gyógyítottak meg. Vértanúságuk a Diocletianus-féle üldözés idején, 303-ban történt, s első templomuk a sírjuk fölé épült.

Amikor Párizsban 1260-ban megalakult a sebészek első kollégiuma, őket választotta égi patrónusnak. Ettől kezdve tiszteljük őket az orvosok és sebészek védőszentjeiként. Kozma inkább az orvosoké, Damján pedig a patikusoké.

A magyar Szent Korona görög feliratos zománcképeket tartalmazó pántos részén ( Corona Graeca / görög korona) más keleti szentek mellett Kozma és Damján mellképét is láthatjuk. A két szent Moravcsik Gyula megállapítása szerint „az önzetlen égi tudomány képviselőjeként szerepel a koronán”. Ennél nyilvánvalóan többről is szó van: a megkoronázott magyar király egészségét ajánlják Kozma és Damján mennyei gondjaiba. Alakjuk a koronázási palást szegélyén is megjelenik.

A bal oldalon található kép Szent Kozmát, a jobb oldalon található kép pedig Szent Damjánt ábrázolja.

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0926.html

http://mek.oszk.hu/04600/04657/html/unnepikii0059/unnepikii0059.html