Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Jeromos emléknapja szeptember 30. / Szent Mihály hava

Ahol a kincsed, ott van a szíved is

Szent Jeromos († 420).az ókori Stridonból származik, melyet Csáktornyával, a muraközi városkával azonosítanak. Itt állt a Zrínyiek vára is. Heves vérmérsékletével sokat küzdött, és gyakran mondogatta: „Legyél irántam kegyes Uram, mert dalmáciai vagyok!

Szülei keresztények voltak, de gyermekként nem keresztelték meg. Fiatalon Milánóba, majd Rómába küldték tanulni. Jobban érdekelték a klasszikus költők, és a mulatságok, mint a Biblia. Rendkívül művelt volt. A legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, és az álom hatására megkeresztelkedett.

Szerzetesként így ír egy látomásáról:

„Lélekben a Mindenható bírói széke elé ragadtattam. Olyan világosságba kerültem, hogy a szememet nem mertem fölnyitni. Kérdés hangzott felém, hogy milyen hitű vagyok. «Én keresztény vagyok» -- feleltem. «Nem az igazat mondod »--válaszolta az, aki a bírói széken ült --, «te Cicero híve vagy, nem pedig keresztény. Ahol a kincsed, ott van a szíved is!»"

Betlehemi remeteségében ő fordította le újra eredeti nyelvről az akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Ez a Vulgata, melyet a nyugati egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt. 35 év szeretetáldozata volt ez: minden tehetségét és munkáját Istennek és az egyháznak szentelte.

A legenda szerint a Vulgata fordítása közben egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzá, Jeromos kiszedte talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a szentet oroszlánnal szokták ábrázolni.

Egy izgalmas cikk arról, milyen hitéletbeli kifejezéseket köszönhetünk Szent Jeromosnak: https://katolikus.ma/7-kifejezes-amellyel-szent-jeromos-vulgataja-alakitotta-az-egyhazat/

„Istenünk, ki Szent Jeromos áldozópapodba odaadó és minden áldozatra kész szeretetet oltottál a Szentírás iránt, kérünk, add, hogy néped is megtalálja Igédben az élet forrását, és egyre többet merítsen belőle!”

Források:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0930.html ,Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-jeromos-aldozopap-es-egyhaztanito

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jeromos, 

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea

A kép El Greco Szent Jeromos című festménye