Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A szent őrzőangyalok/ Október 2.- Mindszent hava- A rózsafüzér hónapja

Isten angyala, őrangyalom, világosíts meg, őrizz, irányíts és kormányozz engem, akit reád bízott az isteni jóság!

"Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam”(. Kiv 23,20-23a)

A katekizmus így ír az őrzőangyalokról:

https://archiv.katolikus.hu/kek/kek00325.html#K336

 Szeghy Ernő kármelita atya ihletett sorai:

„Föltétlen igazság tehát, hogy körülöttünk angyalok szállongnak s közülük egyesek a mi különös őrizetünkre vannak rendelve. Az én oldalam mellett tehát itt van egy csodaszépségű mennyei lény, egy hatalmas szellem, aki immár hetvenkét esztendeje fáradozik azon, hogy a lelkemet minden bajtól megóvja és attól a sátán támadásait tőle telhetőleg visszaverje. (...)
Nincs ezen a földön hozzá fogható hűséges barátunk, s ez a körülmény kell hogy a mi részünkről is gyöngéd szeretetet váltson ki irányában. Az égiek nagyon érzékenyek a hálával és hálátlansággal szemben, amint ezt az édes Jézus is kimutatta a tíz bélpoklos esetében ... Ne legyünk tehát közömbösek őrangyalunk szívességeivel szemben, hanem vegyük azokat észre és viszonozzuk mindig forró hálával. (...)
Legyen a mi viszonyunk őrangyalunkhoz a lehető leggyöngédebb és legbizalmasabb barátság. A Szentírás lapjai olyanoknak mutatják be az égnek ezeket a fejedelmeit, mint akik ezt a szeretet tőlünk teljesen megérdemlik. A Jelenések könyvében Szent János apostol az angyal lábához akar borulni, de az nem engedi: „Vigyázz, ne tedd ezt – mondja neki – , szolgatársad vagyok én neked és testvéreidnek.” Szóval az ég főnemessége és a mennyei udvartartás nagy méltóságai nem kívánnak tőlünk hétrétgörbülést és hangzatos címeket, hanem magukat velünk egyenlőknek vallják. (...) Nem kell megvárnunk, amíg ők ereszkednek le nagykegyesen hozzánk, hanem bármikor akár azzal kezdhetjük, hogy minden bevezetés nélkül a nyakukba borulunk. (..)”
IMA AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,

amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!

Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is

az Ő jelenlétében élnem!

Kérlek, mutass utat kísértés idején!

Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem

bajos ügyeimben!

Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,

hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!

Hála tenéked!

 

Forrás:

http://hagiosz.net/?q=orangyal

A kép forrása:

http://pestiferences.ferences.eu/2019/10/02/oktober-2-szent-orzoangyalok/