Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Kapisztrán Szent János

Emléknapja: október 23. Mindszent hava - A rózsafüzér és a missziók hónapja

,

Magas kort élt meg, de csak élete végén hajtotta végre azt a tettet, amely miatt igazán emlékezetessé vált.

1386-ban született, Itáliában. Világi pályán indult el: jogot tanult, bíró volt. Rövid időre Perugia kormányzója lett. Fogságba esett és börtönbe zárták. Visszaemlékezése szerint a börtönben megjelent neki Szent Ferenc, ennek hatására tért meg. Kiszabadulása után a ferences rend szigorú ágának tagjaként élt tovább. Európa számos városában járt, rengeteg beszédet tartott. Küzdött a hit tisztaságárért, harcolt az uzsorakamat ellen. Inkvizítori tevékenységének bizonyos mozzanatai nem lehetnek példaértékűek a számunkra. (Kérnünk kell a bölcsességet, hogy el tudjuk választani a jó példát attól, ami nem az, vagy ami a hajdani korszellem része.)

1455-ben a töröktől fenyegetett Magyarországra érkezett. Szavaira több tízezres keresztes sereg gyűlt össze, és Hunyadi Jánossal együtt Nándorfehérvárnál 1456. július 22-én legyőzték II. Mehemed szultán seregét. Kapisztrán nagy tisztelője volt Jézus szent nevének. Zászlajára volt írva Jézus nevének rövidítése (IHS), és a kereszteseknek is Jézus neve volt a csatakiáltása. Jézus neve össze tudta fogni a különböző nyelvű embereket, magyarokat és szerbeket.

Kapisztrán nem sokkal a nagy győzelem után, október 23-án halt meg. Később csodák történtek közbenjárására. Ezeknek jegyzéke kultúrtörténeti szempontból is fontos emlék.

Képillusztráció:

Thoman Burgkmair festménye