Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Nagy Szent Albert emléknapja - november 15. Szent András hava

Egy kis ember nagysága

Hősünket, a 13. századi domonkos szerzetest lelki, szellemi nagysága miatt nevezzük nagynak, termetére nézve azonban kicsi volt. Testi méretét szemlélteti a következő anekdota. Amikor a pápa elé járult kihallgatásra, a Szentatya felszólította, álljon fel térdeplő helyzetéből. A kistermetű Albert ezt felelte: már felálltam.

A kölni kolostori iskola tanára volt. Sokoldalú tudósként filozófiával és természettudománnyal is foglalkozott. Arisztotelész filozófiáját hasznosította a keresztény teológia számára. Fontosnak tartotta a kutatást. Növényekről, állatokról, ásványokról is készített leírást. Nem tartotta kizártnak, hogy a föld déli részén is laknak. Egy ideig Párizsban is tanított, ahol Aquinói Tamás is tanítványa volt. Tamás Kölnbe is követte Albertet.

Szent Albert nagy tudománya mellett imádságos életet élt. Lelkületéről tanúskodik következő imádsága: „Uram, én azt szeretném, ha szeretett akaratod szerinti ember lehetnék.” A pápa kérésére 77 évesen vállalta el  regensburg püspöki irányítását. Két év múlva, mikor rendbe hozta az ottani állapotokat, arra kérte a pápát, hogy egyszerű szerzetesként élhessen. 1280. november 15-én halt meg Kölnben.

Lásd: https://archiv.katolikus.hu/szentek/1115.html

Kép: Tomasso da Modena festménye, 14. század