Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Ricci Szent Katalin emléknapja

„Nem meghalni igyekszünk, hanem élni és jót tenni Isten dicsőségére.”

Firenzei bankárcsaládból származott. Tizenkét évesen lépett be a pratói domonkos nővérekhez. Éveken át gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, majd csodálatos hirtelenséggel visszakapta egészségét. Húszéves korától minden héten csütörtök déltől péntek estig elragadtatásban élte át az Úr szenvedését. Megkapta Krisztus sebeit is kezére és lábára, a töviskorona lenyomatát a fején, majd misztikus eljegyzésének gyűrűjét.

Katalin származása mellett a jámborsága miatt is kedvelt zárdafőnöknő lett. Sokan keresték fel, tanácsért és vigaszért is. Volt, akinek rózsafüzért küldött, egy felelőtlenül böjtölőnek egy kosár ételt az üzenettel: „Nem meghalni igyekszünk, hanem élni és jót tenni Isten dicsőségére.” Egy üzletembert, aki szerzetesként akart vezekelni arra intett: ha az üzlet világában van a helye, vigyázzon az egészségére, és szolgálja a felebarátait.

Híres levelezőtársa, lelki testvére volt a Rómában élő Néri Szent Fülöp . Nem ismerhették meg egymást személyesen, mert Katalin nem hagyhatta el a zárdát, és Fülöp sem utazhatott Pratóba. A legenda szerint Katalin úgy kereste fel és beszélgetett vele Rómában , hogy közben végig a pratói kolostorban maradt.
1590-ben halt meg, hatvannyolc éves korában; 1732-ben boldoggá, 1746. június 29-én pedig szentté avatták.

 

Forrás:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0213.html

https://domonkosnoverek.hu/5-ricci-szt-katalin