Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Az ószövetségi Zsuzsanna emléknapja február 19.

"Az ég harmatja szívedet újítsa! "

Zsuzsanna

A héber eredetű név jelentése liliom. A név leghíresebb képviselője az Ószövetségben Joákim szép és hűséges felesége. Saját kertjükben, fürdőzés közben leselkedett rá két vénember, akik bírák voltak, és gyakran vendégeskedtek náluk. Mikor egyszer egyedül maradt, zaklatni kezdték, de sem szépszerével, sem erőszakkal nem tudták hűtlenségre bírni. Megzsarolták, majd hamisan vádolták. Az akkori jogszokás szerint két tanú egybehangzó vallomása elegendő volt ahhoz, hogy Zsuzsannát halálra ítéljék. A Szentírás szerint Zsuzsanna Istenhez fohászkodott segítségért, aki elküldte az ifjú Dánielt. Ő külön-külön hallgatta ki a vén bírákat. Végül két fa adta vissza Zsuzsanna becsületét: az egyik vén azt vallotta, hogy tölgyfa alatt, a másik pedig, hogy mézgafa alatt látta Zsuzsannát egy ifjúval. A más becsületében kárt tevő romlott bírákat utolérte bűnhődésük. Az ártatlanul szenvedő Zsuzsanna úrnapi körmeneteken, barokk misztériumokban, passiójátékokban Jézus egyik ószövetségi előképe. Német bányavidékeken a sokszor együl maradó bányászasszonyok őt tekintették rágalmak ellen közbenjárójuknak.

Zsuzsanna napján a szegedi, magyarbánhegyesi és kiskunfélegyházi néphit szerint megszólal a pacsirta.

Népi köszöntő a Zsuzsannákra:

Sok Zsuzsanna napokat vígan megélhess,

Napjaidat számlálni ne légyen terhes!

Az ég harmatja szívedet újítsa,

Áldások árja házad elborítsa!

Tenéked minden öröm holtig adassék,

A mellé semmi bánat ne barátkozzék,

Légyen életednek virága mind kinyílt,

Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt!

Véglen az egek várát nyílván szemlélhesd,

Ott aztán az életed jobbra cserélhesd,

Az Úr a boldog életben részt adjon,

A szentek ser’ge közé befogadjon!

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/zsuzsanna_napja

https://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=339

A kép Albrecht Altdorfer Zsuzsannát meglesik a vének fürdőzés közben című alkotása