Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Boldog Sebestyén (ab aparicio - a jelenésekről ismert) emléknapja - február 25. Böjtelő hava

Az útépítő

Spanyolországban született 1502-ben. Szülei vallásosan nevelték. Jó ideig pásztorkodott. 12 évesen súlyosan megbetegedett. A legenda szerint egy kunyhóban várta a halált. Egy arra tévedő farkas azonban kitisztította tályogos sebét. Elszegődött földművesnek. Romlott társai háromszor is parázna nőket küldtek hozzá, de ő elkergette őket. E környezetből szabadulni akart, ezért messzire utazott: Mexikóban lett földműves, és az indiánokat kocsi, eke s egyéb szerszámok készítésére tanította. A Zacatecastól Mexikóvárosig épített kb 500 km hosszú út az ő kezdeményezésére épült meg. Keresetéből segítette a szegényeket. Egy eladósodott ember helyett kifizette adósságát, így megmentette a börtöntől. Kis birtokot vásárolt. Kétszer is nősült, megözvegyült, mindkét feleségével közös megegyezéssel szűzi életet élt. 70 évesen lépett a Ferenc-rendbe, a laikus testvér volt. Vagyonából a szegényeket és a klarissza nővéreket támogatta. Böjttel, virrasztással vált alkalmassá arra, hogy angyalok jelenjenek meg neki, akik „elhagyatott helyeken táplálták, sötétben titokzatos fénnyel vették körül, esőtől, hótól védelmezték, helyes útra terelték egyik helyről a másikra vitték”. Próféta volt, a szívekbe látott, a vadállatok engedelmeskedtek neki. Istennek hálát adva 98 évesen hunyt el.

„És én két kezemmel dolgoztam és akarok tovább dolgozni. És határozottan kívánom, hogy a többi testvér is dolgozzon, ahogy a tisztesség kívánja. Akik nem tudnak dolgozni, tanuljanak meg; nem kapzsiságból, nem a munkabér megszerzéséért, hanem a példaadás kevéért és s henyélés elkerülése végett.” Szent Ferenc Végrendeletébõl.

Forrás:

http://fvr.hu/portal/images/stories/tartalom/szentek.pdf