Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária tisztaságos jegyese

március 19. böjtmás hava

Film és imádság

A Megváltó nevelőjéről, Szűz Mária tisztaságos jegyeséről emlékezetes képet ad Pasolini, Máté evangéliuma c. filmje. A filmben lényegében csak az hangzik el, ami a Máté szerinti Evangélium szövegében benne van. Szűz Máriáról és Szent Józsefről beszél ugyan Máté evangéliumának narrátora, de ők maguk nem szólnak meg. Ennek megfelelően Pasolini filmjében sincs szöveges szerepe Máriának és Józsefnek (Margherita Caruso, Marcello Morante). A film első perceiben látjuk magunk előtt a gyermeket váró, ártatlan, fiatal nőt, látjuk József becsületes tekintetét, aki nem tudja mire vélni a helyzetet. Egyikük sem szólal meg, de a tekintetek beszélnek. Az Úr angyala később tudatja Józseffel Isten akaratát….

Imádkozzunk a szerencsétlen életű filmrendezőért.

Kérjük Szent József közbenjárását azzal az imával, amit sokan nagymamánktól ismerhetünk. Ügyeljünk a végén erre a régi szép magyar szóra: ara, vagyis menyasszony.

Szent József légy házunk ura,

kis családunk patrónusa.

Egyetértés, hű szeretet

egyesítse szíveinket.

Az ég felé mutass utat,

gyámolítsd az ellankadtat.

küzdelmekben légy segélyünk,

erényekben példaképünk.

Átadjuk a ház kulcsait,

oltalmazd és védd lakóit.

Zárd ki mindazt, ami káros,

ami üdvünkre hátrányos.

Engedd be az Isten áldást,

minden jóban gyarapodást.

Ajánlj minket Jézusodnak,

szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy

családunk kisded háza

Názáretnek legyen mása. Ámen.

http://dkjozsef.blogspot.com/.../12/ima-szent-jozsefhez.html

https://www.magyarkurir.hu/.../egyszeru-megis-fenseges...

Kép: Gerorges de La Tour

festménye

A film:https://gloria.tv/post/pbh7uGJdFWGf1TtRBU8oFNGCA