Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Munkás Szent József emléknapja

május 1. Pünkösd hava

Máté evangéliuma az ő nemzetségtáblájával indul: Dávid gyökeréből, de egyszerű ácsként, „Igaz emberként” ő lett a Szent Szűz tisztaságos jegyese, a Megtestesült Ige nevelőapja, a Szent Család oltalmazója. Egyetlen szava sem maradt fenn, csak hűséges cselekedetei, mert engedelmesen követte Isten akaratát. Amikor liliomot tart kezében, jellemének ez az oldala tárul fel.

Szent József március 19-i emléknapja mellett 1955. május 1-jén XII. Piusz pápa rendelte el „Munkás Szent József” ünnepét, aki a munkások, többek között az ateista munkások védőszentje is. Így a kommunista régió számára is megmaradhatott emlékezete. Sokszor munkásként, munkaeszközökkel, fúróval, fűrésszel, fejszével ábrázolják.

Szent József tisztelete az Osztrák-Magyar Monarchiában is jelen volt. Lipót császár fia születésekor hozzá imádkozott, és fiának a József nevet adta. 1675-ben az ő oltalmába ajánlotta birodalmát. Bécs és Buda török hódoltság alóli felszabadulását József közbenjárásának tulajdonította. A kapucinus Avinói Márk egy dárda hegyén Szent József képét emelte magasba, hogy a katonákba hitet oltson.

Két Szent emléknapja is erre a napra esett, hogy egy-egy vándormotívum példázatos szimbólum kapcsolásával kegyes emlékezéssé változtassa a Walpurgis éj, és a zöld ágakkal díszes termékenységi ünnepek hagyományát. „Leveles Szent Fülöp” napján a 12 apostol egyikére emlékeztek. Temesvári Pelbárt legendája szerint pogányok akarták megölni, és szálláshelyét zöld ággal jelölték meg, hogy elárulják. Isten angyala azonban minden házra zöld ágat tűzött, így rejtette őt el.

Szent Walburga emléknapja is erre a napra esett. Ő angolszász királylány volt , majd bencés apátnőként Bonifáccal és Teklával segítette a németség megtérését. Legendájához kapcsolódik a sírjának kőlapjai fakadó olaj , mely járványos betegségek idején bőven csorog, ha viszont a sírt őrző kolostorban gondok vannak, elapad. Szent Walburgát az apostolokkal és Szent Józseffel csupán Krisztus szeretete fűzi össze, egy legendában mégis megjelenik a térítő apostolok társaságában, és vándorbotja kizöldül a pogányok szeme láttára.

Szent József ábrázolásakor a kis Jézus a jobb karján ül, kezében gyakran kivirágzott vesszőt, vagy vándorbotot tart tart, utalva Áron vesszejére, és a beteljesült próféciára. Egy apokrif legenda szerint Mária jegyesének kiválasztása lemetszett és vízbe állított ágak segítségével történt. A kezdetben magát méltatlannak találó és elrejtőző Szent József vesszeje virágzott ki, jelezvén kiválasztottságát az Istenszülő Szent Szűz és a Megváltó Jézus Krisztus oltalmazására.

Források:

II. Jánosd pál pápa szavai:

REDEMPTORIS CUSTOS - www.katolikus.hu

https://www.katolikusradio.hu/szentek/53

https://mek.oszk.hu/.../html/unnepiki0073/unnepiki0073.html

https://jelesnapok.oszk.hu/.../szent_fulop_es_szent_jakab...

A kép : Szent József képe templomunkban