Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Fülöp és Szent Jakab apostol emléknapja - május 3.

Két szent virágból öt zöld ág

Ünnepnapjuk a római Tizenkét Apostol-templom fölszentelésének ünnepe is, mivel ereklyéjük végül oda került. Május elseje Szent József ünnepnapja lett, ezért emlékezünk meg róluk május 3-án.

Mind a négy apostoli névsorban megtaláljuk őket. (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13)

De hányan voltak valójában? Fülöp Szent János evangéliumában négy helyen szerepel :

Ő hívja Jézushoz Natanielt: „Fülöp Betszaidából való volt, András és Péter városából. Fülöp találkozott Natanaellel, és elmondta neki: »Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a próféták: Jézust, József fiát Názáretből.«Natanael erre megjegyezte: »Jöhet valami jó Názáretből?« Fülöp azt felelte neki: »Gyere és lásd!« ((1.44) Más esetben görögöknek szervezte meg a lehetőséget, akik szerették volna látni Jézust. (12.21) A kenyérszaporításnál őt kérdezi meg Jézus az összegyűlt tömeg vendéglátásáról, mire gyakorlatiasan számolgatni kezd: „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindegyiknek csak valami kevés jusson.” Végül annak a fiúnak az öt kenyeréből és két halából lakott jól a sokaság, akit András és Péter ajánlott, szintén kételkedve. (6.5) Az utolsó vacsoránál az ő kérdésére hangzik el az Evangélium talán legfontosabb válasza:

„..»Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!«Jézus így válaszolt neki: »Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát látta.«…»Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, hát legalább a tettekért higgyetek.«…”

Az utókor írói fantáziája szerint vidám és nyugodt ember volt, szerette a tréfát, gyakran fütyörészett, és a gyermekeknek tengerészhistóriákat mesélt.

Az Apostolok Cselekedeteiben Pál apostol Cezáreában egy diakonusnál szállt meg, akinek leányai prófétáltak. Őt tévesztették össze később Fülöppel, aki a hagyomány szerint három, prófétai ajándékkal megáldott lányával Hierapoliszban élt.

A névsorban két Jakab van, az egyik Zebedeus fia, akinek testvére János, a másik Alfeus fia, Jakab, Lukács szerint Júdás-Tádé apja. Az idősebb Jakab emléknapja július 25. Hozzá kapcsolódik a „Mennydörgés fiai” elnevezés, így elllenkező vérmérsékletű lehetett, mint az ifjabb Jakab. A tudósok egy része Alfeus fiát, és Jézus unokatestvérét, aki Szent János bátyja volt, és akinek édesanyja jelen volt a Golgothánál, szintén különböző személynek véli, így három Jakab nevű újszövetségi tanítványról beszélnek.

Az ifjabb Jakab Máriához és Józsefhez hasonlóan a csönd embere volt, nazireus fogadalommal, mely szerint lemondott a hús és bor élvezetéről. Egészen máshogy viszonyult azonban a borrá vált víz csodájához, vagy akár a húsvéti bárány elköltéséhez, és Jézus női tanítványaihoz, mint a mindenben kifogást vagy vádat találó farizeusok. Bizalom, engedelmesség és alázat jellemezte.

Az apostolok eme két szép zöld ágának példája is bizonyítja, hogy nincs az a jellem, előélet és beállítottság, mely ne válna Jézus jelenlétében tökéletessé, és ne tudná elérni végső célját, az üdvösséget, ha átadja magát teljesen teremtő Urának.

"Megszenteltetvén Krisztustól;

A' Jézust hirdetvén,

Nagy szentségben élvén,

Jézusért szenvedtek,

Egekbe ma mentek:

Kèt szent virág, égi zöld ág.

Szent Filep, Keresztfájával;

Szent Jakab, dorong súlyával;

Élteket végezték, Céljokat elérték,

Filep Frígiában, Jakab zsidóságban:

Két szent virág, égi zöld ág."

Források:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0503.html

http://lexikon.katolikus.hu/S/Szent%20Jakab%20levele.html

https://jelesnapok.oszk.hu/.../szent_fulop_es_szent_jakab...

A kép: Szent Fülöp és Szent Jakab zománcképe a Szent Korona latin korona részén