Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A lorettói litánia

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!

A lorettói litánia egy Szűz Máriát köszöntő és hozzá könyörgő ima, melyet leginkább májusban mondunk el a katolikus templomokban. A májusi Mária-tiszteletet X. Alfonz, Kasztília királya történetében jegyezték le először, aki a 13. században, májusban megkoronázta a Szűzanya képét, szobrát, és énekekkel köszöntötte Máriát. A májushoz kapcsolódó tiszteleti forma elterjedt, és a pápa által is elismert lett egész Európában.

A litánia (a görög lité, litaneia, 'könyörgés' szóból): egy előimádkozó által mondott vagy énekelt megszólításból (invokáció) és a nép válaszaként megszólaló könyörgéssorozatból áll. Népies magyar neve: letenye. A lorettói litánia őse egy Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litánia lehet, mely bizánci hatásra készülhetett. Mai formája a 16. századból származik. Valószínűleg Kaníziusz Szent Péter hallotta esténként Loretoban zarándoklata során az imádságot. Németországban 1558-ban jelent meg. VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a lorettói litániát, a különböző helyi Mária-litániák helyett.

A loretoi kegyhely közepén Mária egykori názáreti háza áll. Legendáját a teramói Pietro Tolomei (†1473) írta le elsőként. Szűz Mária názáreti háza két részből állt: az egyik egy sziklába vájt barlang volt, amely fölé épült a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilika, a másik pedig az eléje épített ház. Szent Ferenc 1219-ben még látta a házat eredeti helyén, 1288-ban egy domonkos zarándok is imádkozott ott. 1332-ben viszont egy német zarándok már csak a romjait találja. 1291-ben a muszlimok elleni harcban elesett Akkó vára, a kereszténység utolsó bástyája Szíriában. A Szent Ház köveit ekkor Nyugatra menekítik, a legenda szerint „angyalok emelik fel” két ízben is. Az „angyalok” szárnya egy 1985-ben felfedezett okirat alapján Nikéforosz Angelosz (magyarul Angyal) epiruszi uralkodó volt, aki Itamár nevű lányát a nápolyi király fiához, II. Tarentói Fülöphöz adta feleségül 1294-ben. A hajóval elhozott kelengye lajstromában szerepelnek „ a szent kövek, amelyeket a Szűz és Istenanya, Miasszonyunk házából hoztak el”. A Szent Ház először a dalmáciai, akkor Magyarországhoz tartozó Tersatto városába kerültek, a Frangepánok vették gondjaikba. A „helybeli keresztények elbizakodottsága miatt” később átvitték a Recanati melletti babérfa ligetbe, hogy „onnan hazalásson”. Ennek  neve Lauretum, vagyis olaszosan Loreto,. A régészeti kutatások a kövek faragása, a ház építésmódja, a köveken talált feliratok és újabban a virágpormaradványok vizsgálata alapján földrajzilag és történelmileg hitelesnek tartják a kegyhelyet. Felirata a kegyelem, a hit és az üdvösség legnagyobb eseményére utal:

"Hic verbum caro facto est" (Az Ige itt lett testté.)

A lorettói litánia alapformája: 48 (12x4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólításával. 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Istenszülőt, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri:„Könyörögj érettünk!” Ez kibővülhet egyéb megszólításokkal, mint például: az Egyház Anyja.

Itt meghallgatható:

https://www.youtube.com/watch?v=DwLLP8tWmdQ

A lorettói litánia szövege:

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

 

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

 

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!

Istennek szent anyja Könyörögj érettünk!

Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!

Krisztusnak szent anyja Könyörögj érettünk!

Egyházunknak anyja Könyörögj érettünk!

Isteni kegyelem anyja Könyörögj érettünk!

Tisztaságos anya Könyörögj érettünk!

Szeplőtelen Szűzanya Könyörögj érettünk!

Sérelem nélkül való anya Könyörögj érettünk!

Szűz virág szent anya Könyörögj érettünk!

Szeretetre méltó anya Könyörögj érettünk!

Csodálatos anya Könyörögj érettünk!

Jó tanács anyja Könyörögj érettünk!

Teremtőnk anyja Könyörögj érettünk!

Üdvözítőnk anyja Könyörögj érettünk!

Nagyokosságú Szűz Könyörögj érettünk!

Dicsérendő Szűz Könyörögj érettünk!

Nagyhatalmú Szűz Könyörögj érettünk!

Irgalmas Szűz Könyörögj érettünk!

Hűséges Szűz Könyörögj érettünk!

Igazság tükre Könyörögj érettünk!

Bölcsesség széke Könyörögj érettünk!

Örömünk oka Könyörögj érettünk!

Lelki edény Könyörögj érettünk!

Tiszteletes edény Könyörögj érettünk!

Ájtatosságnak jeles edénye Könyörögj érettünk!

Titkos értelmű rózsa Könyörögj érettünk!

Dávid király tornya Könyörögj érettünk!

Elefántcsonttorony Könyörögj érettünk!

Mária aranyház Könyörögj érettünk!

Frigynek szent szekrénye Könyörögj érettünk!

Mennyország ajtaja Könyörögj érettünk!

Hajnali csillag Könyörögj érettünk!

Betegek gyógyítója Könyörögj érettünk!

Bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!

Szomorúak vigasztalója Könyörögj érettünk!

Keresztények segítsége Könyörögj érettünk!

Magyarország oltalmazója Könyörögj érettünk!

Angyalok királynéja Könyörögj érettünk!

Pátriárkák királynéja Könyörögj érettünk!

Próféták királynéja Könyörögj érettünk!

Apostolok királynéja Könyörögj érettünk!

Vértanúk királynéja Könyörögj érettünk!

Hitvallók királynéja Könyörögj érettünk!

Szüzek királynéja Könyörögj érettünk!

Minden szentek királynéja Könyörögj érettünk!

Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné Könyörögj érettünk!

Mennybe fölvett királyné Könyörögj érettünk!

Szentolvasó királynéja Könyörögj érettünk!

Családok királynéja Könyörögj érettünk!

Béke királynéja Könyörögj érettünk!

Magyarok nagyasszonya Könyörögj érettünk!

(Kármel ékessége és királynéja Könyörögj érettünk!)

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

Forrás:

http://lexikon.katolikus.hu/L/lit%C3%A1nia.html

http://lexikon.katolikus.hu/L/Loreto.html

https://www.magyarkurir.hu/.../majus-szep-imadsaga...

https://www.vaticannews.va/.../loreto-szent-haz-nazaret...

https://www.magyarkurir.hu/.../hogyan-kerult-nazareti...

http://oratio.hu/l-maria01.php

A kép:

Juan de Juanes Szeplőtelen fogantatás című alkotása