Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A tizennégy segítőszent emléknapja - július 12.

Könyörögjetek érettünk!

Az első századok keresztény vértanúi, akik a hagyomány szerint haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, hogy a hozzájuk fordulókért nagy bajokban közbenjárhatnak. Leggyakrabban együtt hívják őket segítségül. Kultuszuk német földről, a nagy európai pestisjárvány (1347–52) idején terjedt el.

A 14 a 7-es szám kétszerese, a 7-es szám a zárt és tökéletes egész kifejezője Máté evangéliumában, „az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságra vitelig tizennégy nemzetség, és a babiloni fogságra viteltől Krisztusig tizennégy nemzetség” (Mt 1,17). 14 Dávid király héber nevének számösszege.

Szerepük megoszlása és attribútumaik szintén érdekesek:

Három püspök: Dénes (levágott fejét kezében tartja), Erazmus (orsóra , fúró, csörlő), Balázs (gyertya, gereben, fésű, disznó).

Három szűz: Borbála (torony három ablakkal, ostya kehellyel), Antiochai Margit (kézben tartott kis kereszt, sárkány, korona), Alexandriai Katalin (korona, kerék, kard).

Három lovag: György (lovagi vértezet, kard, pajzs, lándzsa, sárkány, zászló vörös kereszttel), Acház/Achátus katonaruhában, kereszttel a kezében töviskoszorúval a fején), Euszták (vadászként, szarvassal, melynek agancsa között feszület látható).

Orvos: Pantaleon/Pentele (orvosi edény, olajfa, keze szöggel fejéhez rögzítve).

Apát: Egyed (apáti bot, könyv, szarvasünő, nyíl).

Diakónus: Cirjék (diakónus öltözet, lábánál sárkány, ördög).

Ifjú: Vitus/Vid (üst, kakas, oroszlán, madarak, kínzószerszámok, betegek, rokkantak, testi hibával élők).

Szt. Kristóf (vízben gázoló szakállas óriás, vállán a gyermek Jézus, keresztes gömb, nagy vándorbot, esetleg gyökerestől kicsavart fa)

Miklós, Lénárd és Sebestyén gyakran szerepelnek a kevésbé ismert szentek helyén.

Litániájukról és tiszteletük hazai megjelenéséről itt olvashatunk:

http://mek.oszk.hu/.../html/unnepikii0005/unnepikii0005.html

Források:

https://jelesnapok.oszk.hu/.../unnep/a_tizennegy_segitoszent

http://epa.niif.hu/.../EPA01615_ars_hungarica_1997_01-02...

A kép a Dobl-várrom (Engelsburg/Engelberg - Deggendorf ) ábrázolását is tartalmazza