Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent II. Henrik emléknapja - július 13.

István király sógora

Számunkra, magyarok számára II. Henrik, német király azért jelentős, mert testvére volt Gizella, magyar királynénak, és így sógora Szent István magyar királynak.

Apja, Civakodó Henrik halála után a Bajor Hercegség élére került. Miután rokona, III. Ottó császár gyermektelenül meghalt, Henrik lett a Német Birodalom uralkodója. 1004-ben újraalapította a merseburgi püspökséget. Házassága feleségével, Kunigundával gyermektelen maradt. A király Istennek akarta visszaadni, amit Istentől kapott, így 1007-ben, a frankfurti zsinaton keresztülvitte a bambergi püspökség megalapítását. Az alapításkor Anasztáz, a magyarok érseke is jelen volt. 1012-ben Aserik, a magyarok érseke szentelte föl a bambergi templom egyik oltárát. (Anasztáz és Aserik feltehetőleg ugyanaz a személy volt, két különböző néven.) A bambergi székesegyházba lépve megcsodálhatunk egy 13. századi lovas-szobrot, mely a hagyomány szerint Szent István királyt ábrázolja.

Henrik 1014-ben Rómába utazott, ahol VIII. Benedek pápa császárrá koronázta őt. 1024-ben halt meg. 1146-ban III. Jenő pápa szentté avatta.

A kép: a Regensburgi sacramentarium koronázási képeiből