Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Lellisi Szent Kamill emléknapja - július 14.

Vörös kereszt

 

A legenda szerint édesanyja álmában mellükön vörös keresztet viselő fiúkat látott. Bár már nem volt fiatal, remélte, hogy fia születik, aki híres keresztes vitéz vagy szerzetes lesz. Kamilló 1550-ben született Itáliában. Édesapja katonatisztként sokat volt távol. Kamilló tanulás helyett csavargott, rákapott a szerencsejátékokra. Katona lett apja mellett, a harcok szünetében léha életet éltek. Hamar árvaságra jutott, sokáig nem tűnt úgy, hogy édesanyja álma megvalósulhat.

Amikor a bokáján egy elhanyagolt seb miatt belázasodott, tapasztalta a betegek kiszolgáltatottságát. Többször is megfogadta, hogy szerzetes lesz: először betegsége, majd egy tengeri vihar kapcsán, de a katonai hivatás, és a játékszenvedély ezt elfeledtette vele. Sebe fellángolt, Rómába ment a Szent Jakab Kórházba. A szakképzetlen önkéntesekhez csatlakozott, akik gyógykezelésük mellett a kórházban segédkeztek. Fegyelmezetlen volt, másokhoz nem alkalmazkodott, a hazárdjátékokról sem tudott lemondani, így először elküldték onnan. Végül teljes zsoldját, ingét, kabátját is elkockázta. 25 éves volt, koldult, és akkor munkát kapott egy kapucinus kolostor építésénél. Ez eleinte nehéz volt a megszokott léha életmód után, de jól érezte magát a szerzetesek között, megtért, és megváltozott. Próbaidős jelölt lett. Beteg lába miatt újra a Szent Jakab Kórházba ment, és három évig betegápolóként szolgált mint novícius. Hazatért, de sebe újra felnyílt, emiatt végleg visszatért a Szent Jakab Kórházba. Létrehozta a „betegeket szolgálók társaságát” olyan emberekből, akik a betegekben Krisztust látják és szolgálják. Először négy világi és egy pap csatlakozott hozzá. Gyóntatója, Néri Szent Fülöp a gőg jelét látta abban, hogy világiként szervezetet vezet, ezért teológiát tanult, majd pappá szentelték. Így is támadások érték, ezért máshol szolgáltak tovább. A Mária Magdolna - templomnál helyreállítottak maguknak egy régi ispotályt.

Hogy fel lehessen ismerni a társaságot a harctéren is, vörös keresztet varratott a ruhájukra, mely a Krisztus vére általi megváltás jelképe. 1595-ben a törökök elleni hadjárat alkalmával lehetett először a jelet látni. Mindkét tábor sebesültjeit ellátták. Sok fiatal választotta a betegápolást hivatásának. Többen életüket áldozták, mert pestises vagy tífuszos betegeket is ápoltak, takarítottak vagy mosták a szennyest.

A legenda szerint Kamilló a Szentlélek Kórházat meglátogató pápát ápolói köpenyében fogadta. Ezt mondta: ,,Amikor magával Krisztussal vagyok elfoglalva (vagyis a betegekkel), miért öltöznék át a helytartója tiszteletére?”

Kamilló 1607-ben lemondott a generálisi tisztségről, és bár ötféle betegségben is szenvedett, melyben Krisztus öt szent sebét látta, az utazást és a betegápolást nem adta fel. 1614. július 14-én halt meg.

Henri Dunant, svájci kereskedő 1859-ben a solferinói csata végén látta a kamilliánus szerzeteseket, amint ellátják a sebesülteket, és eltemetik a halottakat. Ez indította a Nemzetközi Vöröskereszt létrehozására. Szent Kamilló jelét tette a szervezete jelévé. (Ez a jel a svájci zászlón is szerepel.)

Lellisi Kamillót 1746-ban avatták szentté, neve ott szerepel a haldoklókért szóló imákban. 1929-ben XI. Pius az ő oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást. A kamillániusok jelenleg 113 kórházat és 153 beteggondozó házat tartanak fönn, amelyekben 1100 kongregációs tag, és több mint 16 ezer világi ápoló dolgozik. Magyarországon Nyíregyházán vannak jelen.

 

Riport a a Kamilliánus Rend magyar központjának új vezetőjével:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-kamill-magyar-arca

 

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0714.html

https://www.magyarkurir.hu/hirek/betegekben-krisztust-latta-lellisi-szent-kamill-liturgikus-uennepe

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Dunant

http://mek.niif.hu/04600/04657/html/unnepikii0011/unnepikii0011.html