Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szolánói Szent Ferenc emléknapja

A hegedűs misszionárius

Cordoba közelében, Montillában született 1549-ben. 16 évesen lépett be a montillai ferences kolostorba. Fegyelmezett beszédével, az imádságban és az Eucharisztia iránti szeretetével tűnt ki. Felszentelése után éneket tanított, szépen hegedült. Miután Andalúzia apostolaként helyt állt a pestisjárvány idején, és népszerűvé vált, Afrikába szeretett volna menni. Végül Dél-Amerikában Tucumán és Peru népeinek apostola lett.

Mielőtt odaértek, hajójuk viharba került és elsüllyedt. Egy szigetre vetődtek, ahol Ferenc két hónapig atyja volt az egész hajótörött csoportnak, s a fekete rabszolgákat, akiket már a hajón oktatni kezdett, megkeresztelte. Két hónap múlva egy hajó fedélzetére vette és Peruba vitte őket. Ferenc Limába ment, majd Tucumánba. Az Andokon át a kb. 3.000 km-es utat gyalog tette meg. Hegedűjét Amerika vadonjába is magával vitte, amíg nem beszélte a nyelvet, játékával vonzotta maga köré a helyi lakosságot. Rövid idő alatt megtanulta az indiánok nyelvét s tizenöt évig hirdette az evangéliumot, ezreket keresztelt meg, betegeket gyógyított.

Ma is tisztelik azt a helyet, ahol a szent lakott, a narancsfát, amely alatt imádkozott vagy hegedült. 1595-ben elöljárói a limai kolostor vezetését bíztak rá. Élete utolsó éveiben csodák kísérték. Halála előtt egy rendtársa kérte: „Atyám, most, hogy az Isten téged az égbe fölvesz, emlékezzél meg rólam, midőn örök országába jutsz.” Így válaszolt: „Valóban az égbe jutok, de egyedül csak Krisztus Urunk halálának és szenvedésének érdemei által, mert én nagy bűnös vagyok, de amint az égi hazába érkezem, jóbarátod leszek.”

1610. július 14-én, szent Bonaventura akkori ünnepén halt meg a szentmise alatt, ezekkel a szavakkal: „Egyedül Istennek legyen tisztelet és dicsőség.”

XIII. Benedek pápa avatta szentté 1726-ban. Ő a ferences missziók égi pártfogója.

Forrás:

http://fvr.hu/portal/images/stories/tartalom/szentek.pdf

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0714-385.html

A kép:

Festménye a Francis Solanus katolikus katedrálisban (Santa Fe)