Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Apostolok oszlása

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!

Az Apostolok oszlása, a Winkler-kódexben Tizönkét Apostol, liturgikus nevén: festem divisionis Apostolorum számontartott középkori ünnepnap, mely arra a pünkösd utáni napra emlékezik, melyen az apostolok Jeruzsálemből elindultak a világ minden tájára, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. Ez az ünnep a trienti zsinat után csak a néphagyományban maradt fenn.

A gyulai vár kápolnáját Miklós tripoliszi püspök, egri segédpüspök 1445-ben a Szent apostolok tiszteletére szentelte fel. A Gyula-várbeli Capella Apostolorum e napon ünnepelhette a búcsúját.

A 6. századi Pseudo-Augustinus-i (Szent Ágoston művei között fennmaradt, más, ismeretlen szerzőtől származó) beszéd szerint az apostolok, mielőtt elmentek volna hirdetni az Evangéliumot, egy-egy hitvallást mondtak, és ezekből tevődik össze az Apostoli hitvallás. (Ennél hosszabb szövegű a Nicea-konstantinápolyi hitvallás.) Van olyan képzőművészeti alkotás, mely megjeleníti az Apostoli hitvallást: a 12. századból a Kölni Eilbertus hordozható oltára. Felül Krisztus alakja körül az apostolok képe, kezükben a hitvallás egy-egy mondatával. (Tőlük jobbra és balra Krisztus életének egy-egy jelenete.)

Az apostoli hitvallás itt található:

https://katolikus.hu/dokumentumtar/3449

A Nicea-konstantinápolyi hitvallás:

https://katolikus.hu/dokumentumtar/3448

Forrás:

http://lexikon.katolikus.hu/A/apostolok%20oszl%C3%A1sa.html

http://mek.niif.hu/.../html/unnepikii0007/unnepikii0007.html

http://www.gyulaplebania.hu/tortenelem.html#kozepkor

A kép: A Kölni Eilbertus hordozható oltára

By User:FA2010 - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12814776

A teológiai, művészettörténeti és helytörténeti vonatkozások Halmágyi Miklós ötlete nyomán