Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Bonaventura püspök, egyháztanító emléknapja

,,Egy öreg anyóka jobban szeretheti Istent mint a teológia professzora.”

1218 körül született Bagnoregioban. Vallomása szerint gyermekként súlyos betegségéből Szent Ferenc közbenjárására gyógyult meg, s a Bonaventura nevet (jelentése: jószerencse) is ő adta neki. Szent Ferenc életrajzát pedig később Szent Bonaventura írta meg.

Felserdülve Szent Ferenc rendjébe lépett. Párizsban Halesi Sándornak, az első ferences egyetemi tanárnak lett a tanítványa. Szent Tamás mellett ünnepelt tanár lett, de alázatos maradt. A tudáshoz inkább szívvel, mint ésszel közelített. „A Szentírás tiszta borába nem volna szabad túl sok filozófiai vizet keverni”, nem volna szabad a benne foglalt életet az értelemmel túlságosan felvizezni: ,,Rossz csoda volna, ha a bor vízzé válna.”

A szigorú vezeklés nem vonzotta, de nagy szeretet volt benne. Áhítata középpontjában az Úr Jézus szenvedése állt. A hagyomány szerint egyszer felkereste őt Szent Tamás és a könyvtárát akarta látni. Ő a feszületre mutatott: Ez az én könyvtáram!

Bonaventura egyszer a perugiai kolostorba ment Szent Ferenc kísérőjével, Egyed testvérrel, aki így szólt: ,,Ti sok kegyelmet kaptok Istentől, atyám! De mi szegény, műveletlen barátok ugyan mit tehetnénk lelkünk megmentésére?” Bonaventura ezt válaszolta: ,,Ha Isten ad kegyelmet szeretni, akkor az elég.” A barát: ,,De hát szerethet-e úgy egy műveletlen, mint egy művelt?” Bonaventura: ,,Egy öreg anyóka jobban szeretheti Istent mint a teológia professzora.”

1257-ben a rend általános főnöke (generálisa) lett. A rend második alapítójának is nevezik: a spirituális (az eredeti hagyományokhoz ragaszkodó, inkább a remeteség felé hajló) és konventuális irány (a templomok mellett rendházakkal) végletei között józan vezetőként megóvta a rendjét a széteséstől. A püspöki és bíborosi címet csak X. Gergely pápa kifejezett parancsára fogadta el, aki a lyoni zsinaton számított rá. A görögkeleti egyház (rövid életű) egyesülése a nyugati egyházzal jórészt az ő érdeme. A zsinat ideje alatt halt meg 1274. júl. 15-én. Sírja a lyoni Szent Ferenc templomban van. IV. Sixtus (1480 körül) avatta szentté, V. Sixtus pedig egyháztanítóvá, szeráfi doktorrá nyilvánította .

Híres szavai: „Akiben a teremtett dolgok nem gyújtanak világosságot, az vak; aki hangos szavukra nem ébred fel, az süket; aki a teremtett dolgokért nem áldja az Istent, az néma; aki ezek tanúságát figyelmen kívül hagyja, az esztelen: nem ismeri az Őskezdetet. Nyisd hát ki szemed, fülelj, ajkaid mozduljanak, és legyen készséges a szíved, hogy minden teremtményben Istenedet lássad és dicsőítsd, szeresd, tiszteld és áldjad.” (A lélek útjai Istenhez, Itinerarium mentis in Deum )

 

A teljes mű magyarul itt is megtalálható:

http://www.ppek.hu/konyvek/Szent_Bonaventura_A_lelek_utjai_Istenhez_1.pdf

 

Forrás:

http://fvr.hu/portal/images/stories/tartalom/szentek.pdf

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0715.html

 

A kép: Tiberio d'Assisi festménye