Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe

"A dicsőség szárnyán leszáll Szűz Mária, Kármel szent hegyének illatos halmára,"

Kármel hegye egy 20 km hosszú hegyhát a Szentföldön, Palesztinában. Neve héberül 'gyümölcsös'-t jelent. Arab neve ’Dzsebel mar Eljas’ , vagyis 'Illés hegye'. Illés próféta itt mutatta be a Jahve igaz istenségét igazoló áldozatot és győzte le Baal papjait. A magas, félelmetes hegy nyaranta kopár, tavasszal azonban virágdíszbe öltözik. Itt hangzik el Illés híres imája az esőért. (1Kir 18,19-46).

Nevezik ezt az ünnepet a Skapulárés Boldogasszony ünnepének is. A legenda szerint 1251. júl. 16.-án az angol Stock Szent Simonnak a karmelita rend megmaradásáért imádkozott. A Boldogságos Szűz Mária a skapulárét, Kármel „szent vállruháját” nyújtotta át az ígérettel: aki ebben hal meg, nem jut a pokol tüzére. XXII. János pápat bulla sabbatinája szerint akik az előírt imádságokat és életmódot megtartják, ha mégis tisztítóhelyre kerülnének, a halálukat követőn szombaton maga Mária száll le oda érettük, hogy a mennyekbe vezesse. A Skapulárés Boldogasszony ábrázolásain egyik karján a Kis Jézust tartja, a másikkal a skapulárét nyújtja Stock Szent Simonnak,vagy a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek. A skapuláré gyakran a Kisded kezében van.

Varga Lajos népköltő erről szóló verse itt olvasható: olvasható: http://mek.niif.hu/04600/04657/html/unnepikii0008/unnepikii0008.html

A skapuláré jelképes formája két kis barna, szalaggal összekötött szövetdarab a mellre és a hátra vetve, rajta az egyik kép a Kármelhegyi Boldogasszony képe az Illés történetét idéző felhővel, a másik Jézus Szívének ábrázolása. Újabban nyakban hordott érem is jelképezheti. Világiak is viselhetik, ha felhatalmazott személy, pap vagy diakónus adja fel, és betartják a hozzá fűződő fogadalmakat. Viselete a Szűzanya iránti tisztelet látható jele. A haza bölcséről, Deák Ferencről, és több Habsburg királyunkról is tudjuk, hogy viselték. Szent II. János Pál pápa is kiemelte különleges jelentőségét.

A magyarszéki Sarutlan Kármelita Nővérek ezt írják:

„A kármelita skapuláré nem talizmán, ami automatikusan biztosítja viselőjének az örök üdvösséget. Szűz Mária oltalmának elfogadását, és a Neki való önátadást feltételezi. Mária nem a bűneink ellenére való üdvösségünket ígéri meg, hanem azt, hogyha a skapuláré viselése közben az a szerencsétlenség érne bennünket, hogy súlyos bűnbe esnénk, Mária olyan (...) kegyelemmel érintené meg a szívünket, hogy ennek hatására üdvös módon megváltoznánk és megtérnénk. Hacsak nem állunk makacsul ellen a kegyelemnek, akkor Mária ilyen módon megmenti lelkünket, úgy hogy bemehetünk az örök üdvösségbe.”

Források:

http://mek.oszk.hu/.../html/unnepikii0008/unnepikii0008.html

http://www.karmelita.hu/skapulare/

A kép: A máriaradnai kegykép

Készítette: Breznay András - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77024839