Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent András (Szórád) és Szent Benedek emléknapja - július 17

"Sem az étel, sem a nyugalom nem tudta olcsó édességével elrabolni az örök életet.."

Boldog Mór pécsi püspök gyermekkorában még látta a 10. századi Szent András remetét, de történetét Benedek és Fülöp apát elbeszélései alapján jegyezte le. Szent István király uralkodása idején lengyel földről érkeztek szerzetesek Magyarországra. Zoerard (Szórád/Szvorád) a legenda szerint „mint rózsa a tövisek között, falusi egyszerűségben született.” A Szent Romuáld hagyományait követő dunajeci kolostorból érkezett. Nyitra vára mellett a zoborhegyi bencés apátság tagja lett. Az András nevet Fülöp apáttól kapta. Az ő engedélyével lett remete a ma Szlovákiához tartozó Vágszilvás mellett Szkalka (Veľká Skalka vagyis Nagyszikla) barlangjában.

„Sem az étel, sem a nyugalom nem tudta olcsó édességével elrabolni az örök életet, és a gonosz lélek nem találhatta meg a csábítás útját.”

Gyakran 3 napig is böjtölt, szilárd táplálékot magához nem véve, nagyböjt 40 napjára pedig 40 darab diót kapott az apáttól. Egy lesimított tölgyfatönkön ülve pihent csak, sövénnyel fonta körül, amibe belülről szúrós nádszálakat tett, a feje fölé pedig abroncsot négy követ is függesztett, hogy ha álmos fejét bármerre lehajtja, a kő megüsse. Fizikai munkát is végzett: fát vágott a környező őstölgyesben. Egyik nap ájultan feküdt az erdőben, és egy szép arcú és angyali tekintetű ifjú ja kocsijára téve a kunyhójába vitte. Nem szakadt meg kapcsolata a kolostorral: a közös ünnepi zsolozsmák és szentmisék idején felkereste Zobor hegyét. Időnként szerzetestársai is meglátogatták, például amikor a közeli Trencsénteplic/ Trencianske Teplice köszvényre és ízületi gyulladásra hatásos kénes hőforrásánál gyógyítkoztak.

Benedek András barátja és tanítványa volt. András halála után Benedek vonult el a szkalkai barlangba. 3 évvel később rablók támadták meg. Mivel nem találtak nála kincset, dühükben megölték, és testét a folyóba vetették. A legenda szerint holttestét egy év múltán csodálatos módon találták meg: „egy sas ült a Vág folyó partján, mintha valamit őrizne. (...)így sértetlenül megtalálták, mintha csak a minap halt volna meg.”

A legenda megemlékezik egy rablóról, akit társai egy vita hevében megsebesítettek. A remete barlangjához vitték, hátha meggyógyítja, de útközben meghalt. A holttestet a barlang előtt hagyták. Visszatérve társukat életben találták. András imája után támadt fel, és nem akarta többé a rablók életét élni, inkább Andrást követve vezekelt a barlangban.

András és Benedek teste a nyitrai székesegyházban nyugszik. A hagyomány szerint Vágszilvásnál (Szkalka/ Skalka nad Váhom) a Kissziklán, (szlovákul Malá Skalka), ahonnét Benedek testét támadói a hegyről a folyóba vetették, a 12. században templomot emeltek, amit 1745-ben kéttornyú, barokk stílusú templommá építették át. A Kissziklán levő templomot felújították, főoltárán a két szent szobra áll. A remetebarlang közelében, Nagysziklán 1224-ben Jakab nyitrai püspök bencés apátságot alapított. A kolostor gótikus kápolnáját a remetebarlangra építették rá. A viharos történelmet megélt kolostor kápolnáját 1994-ben teljesen felújították.

Forrás:

A legenda:

http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=030_031_SzentAndras_legenda

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0717.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1gszikl%C3%A1s

 

A kép:

Kissziklás templomának főoltára

By Pistal - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57820594