Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Boldog Gojdics Péter Pál emléknapja

Az aranyszívű ember

Gojdics Péter 1888. július 17-én született a kelet-szlovákiai Pillerpeklén. 1911-ben, Eperjesen szentelték pappá. Árpád István spirituális atya szavai ezek voltak hozzá: „Nem túl nehéz az élet, de nagyon komoly.” Káplán lett, majd az eperjesi szeminárium prefektusa, középiskolai hittanár és levéltáros volt. 1922-ben belépett a Nagy Szent Bazil Rendbe, ekkor vette fel a Pál nevet. Elöljárói terve más volt: 1927-ben harpasi püspökké nevezték ki. XI. Piusz pápa személyesen adott át neki egy aranyfeszületet: „Ez csak halvány jelképe annak a keresztnek, amelyet püspöki hivatásod során az Úrtól kapsz.”

Parókiákat alapított Prágában, Pozsonyban, Léván, árvaházat és görögkatolikus általános iskolát is nyitott Eperjesen. Támogatta a katolikus sajtót, gondoskodott a szegényekről. Ezt mondta: "Isten segítségével az árvák atyja, a szegények segítője és a szenvedők vigasztalója akarok lenni". 1939-ben összeomlott a Csehszlovák Köztársaság. Gojdics Pált Munkácson apostoli adminisztrátorrá, majd eperjesi megyés püspökké nevezték ki. A Jad Vasem Intézet 2008-ban a Világ Igaza címmel tüntette ki zsidómentő tevékenységéért. A nép „aranyszívű ember”-nek nevezte, a kormány képviselői pedig igazi "tüskeként" ismerték meg.

A kommunista hatalomátvétel során a görögkatolikus egyházat be akarták olvasztani az orosz ortodox egyházba. 1950-ben Gojdics Péter Pál megtagadta a székesegyház kulcsainak átadását. Nyolc hónapig volt vizsgálati fogságban, kínzással, majd ígéretekkel próbálták rábírni, hogy térjen át a pravoszláv hitre. Kínzói a csehszlovák ortodox egyház pátriárkájának tisztét is felajánlották neki, de hűséges maradt Rómához.

Egy titkosrendőr, aki részt vett a vallatásban, elmondta, hogy a püspököt egy alkalommal fémlemezre állították, és abba áramot vezettek. Az imáiba mélyedt püspöknek a legmagasabb feszültségnél sem történt baja. A vallató tiszt ellenőrizni akarta a szerkezetet, az áram azonnal földhöz vágta. Gojdics Péter Pált életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Illaván és Lipótváron raboskodott. A legnagyobb szenvedéseinek hatásáról úgy beszélt, mint egy „Istenhez közelítő próbatételről” – olvashatjuk a visszaemlékezésekben. Ha módja volt, imádkozott, tanított, gyóntatott, a szent liturgiát is bemutatta. Hetvenkettedik születésnapján hunyt el a börtönben. 1968-ban a Prágai tavasz során ereklyéit átszállították Eperjesre. 2001-ben avatta boldoggá II. János Pál pápa.

 

Az Ozsvári Csaba-féle Missziós kereszten, melyet 2019-ben Békéscsabára is elhoztak, Gojdics Pál Péter eperjesi püspök ereklyéit is elhelyezték.

 

Források:

https://chartaxxi.eu/a-karpat-haza-szentjei-a-misszios-kereszten-i/

http://www.archiv.keresztenyelet.hu/data/2014/04/11/04-20110220.pdf

http://lexikon.katolikus.hu/G/Gojdics.html

https://www.magyarkurir.hu/kultura/boldog-gojdics-peter-pal

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pavol_Peter_Gojdi%C4%8D