Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Antiochiai Szent Margit emléknapja - július 20.

Gyöngy, melyet a sárkány sem tud megtörni

Margit neve gyöngyöt, igazgyöngyöt jelent. Szent Margit lénye és története maga is formálja az igazgyöngy sajátosságait.

Kicsiny: hiszen Margit vértanúsága idején alig 15 éves.

Törékeny: mivel félárvaként dajka neveli, aki Isten kegyelméből keresztény. Édesapja, egy előkelő pogány pap, később elűzi otthonról, de dajkája befogadja. Margit már a keresztényüldözések hírét hallva is nagyon fél, imában kéri, hogy ha kell, kitartson.

Alázatos: juhokat őriz, amikor a keresztényüldöző Olibrius felfigyel szépségére. Imádkozik, amikor elé viszik, és végig, próbatételének minden állomása előtt. Nem tér le útjáról, nem köt kompromisszumot. Így meg tudja tenni, amit Péter apostol a három kakasszó előtt még elhibáz.

Ragyogó: szűzi tisztasága és bátor hitvallása által. Először Olibrusnál vallja meg hitét, aztán a nyilvános tömeg előtt is, fenyegetések, és kínzások ellenére. A máglyán kínzóját a kárhozat tüzére figyelmezteti. Tűzből-vízből menekülve újra hirdeti az evangéliumot.

Az igazgyöngy különleges ókori gyógyszer is: Margit vérének hullását, és erős hitét látva a legenda szerint tömegek térnek meg, így vértanúságukkal veszik fel a keresztséget és az üdvösség koszorúját.

Minden igazgyöngy egyedi, nincs két egyforma: így ő is őszinte imái kapcsán nyer személyes megerősítést. A börtön sötétjében angyalok látogatják, cellájában fényből formált keresztre hófehér galamb száll. Hiába jelenik meg a kísértés sárkányként, kénköves bűzzel, rémítő állat-ember vagy gyönyörű ifjú formájában, ezt a gyöngyöt nem tudja megtörni.

A gyöngy a kagyló fájdalmát kristályosítja, körülzárva ami szennyez. Ugyanígy a krisztusi jellem, a keskeny út, a szeretet a fájdalom töviseivel oltva virágzik. Az igazgyöngy megszerzéséhez szédítő mélységbe kell merülni, és ez a mélység fájdalmas, félelmetes, veszélyes, gyakran a gyöngyhalász életébe kerül.

A százéves háború idején Szent Margit megjelent Jeanne d' Arcnak. Antiókhiai Szent Margit a magyar Árpád-korban a „Királyság Patrónája” (Patrona Regni) címet viselte. IV. Béla Margitnak nevezte el Istennek ajánlott szent leányát.

https://paduaiszentantal.hu/aahitelet_mind.php?zz=129sd

A dömösi prépostságot Géza fia, Álmos herceg alapította: védőszentjéül Antiochiai Szent Margitot választották. Az Esztergomból Dömös felé vezető útnak pedig via Margarethae volt a középkori neve. Korai freskóinkon a Margit-legenda két változata (egy mesésebb, a sárkány epizódot kiszínező) és egy egyszerűbb változat is fennmaradt például Süvéte és Szalonna templomában. A képen Szalonna templomának freskója látható.

A forró nyári napokhoz kapcsolódóan Szent Margitot vihar és jégverés, de a súlyos aszály elleni közbenjárónak is tartják.

https://jelesnapok.oszk.hu/.../unnep/antiochiai_szent_margit

http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legenda0062.html

http://epa.oszk.hu/.../pdf/EPA03304_fons_2012_04_409-433.pdf

A kép Szalonna község templomának freskója

Forrása:

https://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/zmisc/falkepek/13_sz/index.html