Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A Négy Megkoronázott (Quatuor Coronati vagy Vier Gekrönte) emléknapja

Kőfaragók és katonák -november 8.

Severus, Severianus, Carpophorus, Victor, más felsorolás szerint: Sempronianus, Claudius, Nicostratus, Castor ókeresztény vértanúk.

Feltételezhetően két csoportról van szó: a Pannon földön, a Szerémségben kőfaragók, akiket ólomládába zárva vetettek a folyóba, és római pedig katonák, akiket halálra ostoroztak, és testüket a nyílt mezőn találva Szent Sebestyén Miltiades segítségével helyezte örök nyugalomra. A nevek bizonytalansága és a két hagyomány összeolvadása miatt szerepelnek a kalendáriumban Négy Megkoronázottként. Vélhetően mindannyian Aszklépiosz pogány kultusza ellenében nyerték el a vértanúk koronáját.

 

Már a kora középkorban a kőfaragók, építőmesterek patrónusai voltak. Diocletianus császár szolgálatában álltak, titokban keresztelkedtek meg. Amikor megtagadták a gyógyítás bálványistenének megfaragását, illetve az áldozat bemutatását, kivégezték őket. Később földi maradványaikat Rómába vitték, és a Coelius hegyi Quattro Coronati-bazilikát emelték föléjük. Mellette állott a római kőfaragók társulatának (confraternitas) kápolnája. Egy Aszklépiosznak szentelt bazilika átalakítása és kereszténnyé tétele kapcsán történt mindez, s az ereklyék oda kerültek.

 

A barokk korszak felvetése, hogy a mártír kőfaragók a későbbi magyar föld szülöttjei. Egy jámbor hagyomány szerint Tardoson nyerték el a vértanúk koronáját. Lehetséges azonban, hogy tiszteletük Buda felszabadulása után német és olasz képzett mesterekkel együtt került hazánkba, akiknek céhe a budavári Nagyboldogasszony-templomban oltárt állított a tiszteletükre.

 

Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gy_megkoron%C3%A1zott_v%C3%A9rtan%C3%BA

http://lexikon.katolikus.hu/N/n%C3%A9gy%20megkoron%C3%A1zott.html

http://mek.niif.hu/04600/04657/html/unnepikii0091/unnepikii0091.html