Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Római Szent Franciska emléknapja- március 9. böjtmás hava

,,Benne bármelyik életkorban vagy állapotban élő lélek példaképet talál. ''

A pápák avignoni fogsága és a nyugati egyházszakadás idején élt1380-1340-ig.Rómában ekkoriban:„a fórumon marhák legelésztek, a vatikáni kertekben farkasok garázdálkodtak, a falakon kívüli Szent Pál- bazilikában éjszakánként pásztorok tanyáztak nyájaikkal együtt.” A szegénység miatt 1414-ben nem tudtak mécsest gyújtani Szent Péter sírjánál.Járvány és éhínség tette keserűvé az életet. Franciska a svéd Szent Brigitta és Sziénai Szent Katalin útját folytatta: jótékonysággal és szent élettel hívta fel a figyelmet a hit és remény fontosságára.

A kódexmásolók negyedében nőtt fel, kedvenc olvasmány a zsolozsmáskönyv és Dante Isteni színjátéka volt. Istennek szentelte életét, és a bencés regulát követte. A bencés Savello atya harmincöt éven át volt Franciska lelki vezetője.Majd vezeklésbe kezdett. Szülei féltve egészségét tizenhárom évesen férjhez adták.Bár összetört az álma, engedelmes volt. Családi házuk a Szent Cecília bazilikánál állt. Durazzói László gyakran tört a városra, sokat szenvedtek.Férje a pápai seregben harcolt.Hat gyermeke közül ötöt el kellett temetnie.Mikor házukat felgyújtották, az épen maradt részben sebesülteket ápoltak.Franciska szegény családokat látogatott, híres szamarán fát vagy élelmiszert vitt nekik.A férje jóváhagyta ezt, ő pedig nem hagyta magára.„Három részre osztotta az életét: Istennek, a családnak és felebarátainak szolgált.”1425-ben megalapította a bencés harmadrendet, majd egy kolostort a függetleneknek. Férje halála után csatlakozott hozzájuk. A Santa Maria Nova templomba jártak, melyet ma Szent Franciska templomnak neveznek.

Híresen meghitt kapcsolatban volt őrangyalával.

Bellarmin Szent Róbert mondta róla: "Benne bármelyik életkorban vagy állapotban élő lélek példaképet talál. ''

Ünnepén az olivetánus bencések ezt olvassák a zsolozsmában: ,,A házasságban sem hagyott föl azzal, hogy Isten dolgaiban járjon. Amikor férje kedvét kereste, Istennek akart tetszeni; és amikor Isten kedvében járt, férjének is tetszett.''

Forrás:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0309.html

A képAntoniazzo Romanoalkotása