Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban- november 21..

„Mária olyan volt ott a templomban, mint egy örvendező gerlice, táplálékát az angyalok kezéből kapta.”

Az ünnep dátumát Mária születéséhez, szeptember 8-hoz viszonyítva számolták ki: a lánygyermekeket 70 nappal a születésük után vitték el a templomba és mutatták be az Úrnak. Ez a nap a Mária föltételezett születési helyén épült templom felszentelésének napja volt, melyet először a bizánci egyház ünnepelt. A Pray-kódexben 1200 körül már szerepel az ünnep , tehát az Árpád-korban átvettük Bizánctól.

Szent Jakab apostol apokrif ősevangéliuma szerint Mária szülei, Joakim és Anna, leánygyermeküket hároméves korában felvitték a templomba, hogy Isten szolgálatára adják. Tudták-e, hogy „azt viszik az Úr templomába, aki maga lesz az Úr hajléka” ?

Zakariás főpap, a Szentlélektől megvilágosítva a Szentek Szentjébe vezette be Máriát. Ez annak jele volt, hogy befejeződik az Ószövetség, és megkezdődik az Újszövetség: megszületik a Megváltó.

Az elbeszélés így zárul: „Mária olyan volt ott a templomban, mint egy örvendező gerlice, táplálékát az angyalok kezéből kapta.”

A nagyszombatiak vigíliaböjttel, virrasztással is készültek erre a napra. Ilyenkor emlékeztek az 1709. évi pestisre, amikor a Szent Miklós templom Mária-képe könnyezett és vért izzadott. Szűr baranyai német falucska templomának Mária bemutatását ábrázoló fogadalmi képe sáskajárás emlékezetét őrzi.

 

Urunk, Istenünk, tisztelettel ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária dicsőséges emlékezetét. Kérünk, részesíts minket közbenjárására kegyelmed teljességéből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-boldogsagos-szuz-maria-bemutatasa-templomban

http://lexikon.katolikus.hu/M/M%C3%A1ria%20bemutat%C3%A1sa.html

https://archiv.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000186.HTM

http://mek.oszk.hu/04600/04657/html/unnepikii0098/unnepikii0098.html

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szuz_maria_bemutatasa

A kép:: Szent Joachim és szent Anna bemutatják az Istenszülőt a templomban, Király-templom, Studenica kolostor, Szerbia, 1313-14