Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Cecília szűz és vértanú emléknapja - november 22. Szent András hava

Gazdagok, fiatalok, szépek és szentek

Történetkritikailag a neves jezsuita történész, Delehaye szerint ,,az egész római hagiográfia legbonyolultabb kérdése” a szenthagyomány által kanonizált, Rómában 250 körül vértanúságot szenvedő szűz története, aki I. Orbán pápa révén térhetett meg.

Az Érdy kódex mennyei liliomnak, a vakok vezetőjének, mennyből adatottnak, setétség nélkül valónak, Ádám fiának dicsőségének és üdvösségének nevezi, hiszen ez a fiatal lány nemesi származása, erénye, szépsége és lelki ajándékai folytán bűnösök megtérését segítette. Mikor szülei férjhez adták, engedelmes volt, de szíve a lakodalmi muzsikában is csak az Úrnak dalolt. Egy fordítási hiba szerint az esküvőjén magát kísérte orgonán- így lett az egyházi zene patrónusa. Liszt Ferenc oratóriumot írt róla.

A Krisztusba szerelmes menyasszony meggyőzte fiatal férjét, Valeriánust is, hogy tartsa tiszteletben tisztaságát, melyet angyala őriz. A vőlegény látni akarta az angyalt, és megfenyegette hitvesét, hogy ha hazudik, megöli érte. Cecília tanácsára megkeresztelkedett: az angyal felfedte magát, majd liliomból és rózsából font koszorút helyezett fejükre: a szüzesség és vértanúság jelét. Mivel Valériánus nagyon vágyott testvére Tiburtius (Tibor) megtérésére, Szent Cecília őt is meggyőzte, bár már a koszorúk illata bizonyságot tett a keresztényeket addig megvető gazdag ifjúnak. Megtérvén szolgálni kezdtek: eltemették a prefektus által megölt vértanúkat. Bevádolták őket, mivel tudták, hogy nagy vagyonuk kivégzésükkel az államra száll. Szent Cecília a prefektust is meg szerette volna győzni. A prefektus azonban megmakacsolta magát a hitetlenségben. Előbb Szent Cecília férje és sógora nyerte el a vértanúság koszorúját. Mikor szent Cecília állt a a bíró előtt. a hallgatóságból százan megtértek Krisztushoz, akiket I. Orbán pápa meg is keresztelt.. A nyilvános kivégzéstől tartva Cecíliát saját fürdőjének katlanában akarták elégetni, majd üstbe állították hogy megfojtsák, végül a hóhér kardja háromszor sújtott nyakára. Megsebesítve hagyták ott, de még utolsó perceiben is lelkeket nyert meg a hitnek.

A legenda szerint a szűz látomásban mutatta meg nyughelyét a Callixtus katakombában, ahová I. Orbán pápa eltemette. Holtában is egyik kezén egy, a másik kezén három ujjával jelezte a Szentháromság hitvallását. Miután a testet átvitték a travestei bazilikába, Stefano Maderno híres márványszobrát helyezték el ugyanott, hogy tovább hirdesse Isten dicsőségét. A test a szobor elkészülte után elenyészett.

 

Magyarországon a vasi Gutaháza kápolnájában a főoltáron Cicelle képe látható, a hajó mennyezetfreskói pedig a vértanú keresztútját ábrázolják: URIT NON COMBURIT. TER ICTA RESPIRAT EX MORTE VITA. TRINO DEO TER MARTYR. Vagyis: Égetik, de el nem ég, háromszor sújtva a halálból élet támad.

Források:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/1122.html

https://mek.oszk.hu/04600/04657/html/unnepikii0099/unnepikii0099.html