Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Templomunkról

A templomot 1910. június 12-én szentelte föl Fetser Antal püspök, nagyváradi káptalani helynök. A templom három hajós, kereszthajóval. Hosszúsága 50 m a hajó szélessége 34 m, a szentély szélessége 10 m. A torony keresztcsúcs magassága 61 m. Építési anyaga tégla, tetőzete palaborítással.

A templom főoltára szürke homokkőből készült neogót stílusban. Középen az oltáron Szt. Antal szobra áll. Jobbra Szent István király, balra Szent Imre herceg szobra látható. A tabernákulum fölött szentségtaró fülke, benne kereszt. A Tabernákulum ajtaja sárga rézborítású, rajta kehely és ostyaábrázolás. A főoltár két oldalán két álló kandelláber látható.

A szentély falán a tizenkét apostol, valamint Szent Pál és Keresztelő Szent János falfestménye látható. Alatta Szent Antal életét ábrázoló négy nagyméretű falikép, Szent Antal tanít, prédikál a halaknak, gyóntat, beteget gyógyít és ápol. (Gróh István és Gróh Béla munkái.)

A szentély jobb oldalán ampír zárdamunka látható, Szűz Mária a kis Jézussal az ölében, Keresztelő Jánossal a háttérben. Textil kép, jobb és bal felső sarkában egy-egy angyalfejjel.

A szentély bal oldalán a hajó felé haladva helyezkedik el a szószék, szintén homokkőből neogót stílusban, fölötte fa hangvető. A szentély ablakai balról haladva Szent Ágnes vértanú, Szent István fölajánlja a koronát Szűz Máriának, középen Jézus mennybemenetele, a jobb oldalon Szent Antal a kis Jézussal, Szent István diakonus vértanú. A képek alatt az adományozó családok címere látható. A szentély két oldalán a fal mellett egy-egy kegyúri pad helyezkedik el. A szentélyből bal oldalt ajtóval nyílik a Szent család kápolna, melyet 2000-ben szentelt föl Gyulay Endre püspök. Jobb oldalon a szentélyből a sekrestye nyílik. A szentély vonala előtt helyezkedik el a szembemiséző oltár, jobbra a papi szék előtt az ambó látható.

A jobb oldali mellékhajó oltárán a szentély mellett Mária Szeplőtelen Szívének homokkőből készült szobra áll, alatta tabernákulum. Két oldalán kerub alakkal. Az oltár mellett áll a szintén homokkőből készített keresztelő kút, vörösréz kupolával. A két modern színes ablakon az Ave Maria és görögül, Mária az Isten anyja fölirat olvasható.

A bal oldali oldalhajó oltára a szentély mellett homokkőből készült Jézus Szíve szoborral. Az ablakok a Krisztus monogramokat ábrázolják.

A templom falán körben az 1926-ban terrakottából készült díjnyertes neogót stílusú keresztút van elhelyezve. (Orbán Antal művei.)

A kereszthajó falánál négy neogót, fából készült gyóntatószék van elhelyezve. A falon Árpád-házi Szent Erzsébet és Szent Margit képe, fölötte pedig Jézus és Szt. Ferenc a keresztnél angyallal, a hátsó falán pedig Szent József a kis Jézussal és két angyallal. Az ablak pedig Szent Imrét ábrázolja.

A jobboldali kereszthajó falán látható Szt. László és Szt. Gellért seccoja, valamint Szűz Mária a gyermek Jézussal, két angyallal, a másik oldalon Jézus Szíve kép két angyallal, valamint Szent István és Gizella alakja látható. Az üvegablak Kalazanczi Szent Józsefet ábrázolja.

A templom hajójában neogót stílusú fából készült padok vannak elhelyezve. A hajó boltozatán a négy evangélista szimbóluma látható. A mennyezetről két sárgaréz csillár és egy örök mécses függ 1910-ből, a templom stílusának megfelelően. A hajó falán a szenteléskor megjelölt 12 helyen gyertyatartó van.

A baloldali oldalhajóban a színes üvegablakok a II. vatikáni zsinat pápáit, XXIII. János és VI. Pál pápát ábrázolják. A következő ablak a Lourdes-i jelenést ábrázoló üvegablak, alatta az 1750-ből származó un. Csabai Szűz Mária szobra áll a mellékoltáron, melynek tabernákulumában Páli Szent Vince, Szent Bonaventúra, boldog Kreszcencia és Szt. Pacificusz ereklyéje van elhelyezve.

A bal oldalhajó végében függ a Szt. Anna, Szt. Filoména és az 1999-ben készült Szt. Rita kép, Megyeri-Horváth Gábor alkotásai. Szt. Fimonéna festményén olvasható a sírboltján felfedezett felirat hasonmása: "LUMENA PAXTE CUMFI", azaz "PAX TECUM FILUMENA". Jelentése: "Béke veled, Filonéma". Itt található a munkás Szt. József fából készült szobra, Berecz Ferenc munkája. A baloldali oldalhajóban az utolsó két ablak az 1938-ban Békéscsabára érkezett Szt. Jobb emlékére készült, valamint az Eukarisztikus Kongresszus emlékét örökíti meg. Alattuk a missziós kereszt van felfüggesztve.

A templom főbejáratát a templom stílusának megfelelő szélfogó ajtó fedi. Mellette a baloldalon az ajtó mellett Szent György üvegablaka van, a szenteltvíz tartónál Liziő-i Kis Szent Teréz szobra áll. Az ajtó jobb oldalán látható Szent Mihály üvegablaka és Szent Antal szobra. Itt van a falon elhelyezve Fetser Antal püspöknek a templom fölszentelőjének és Nemeskey Andor, a templomépítő plébánosnak fehér márvány emléktáblája.

A jobb oldali mellékhajó ablak a pápai tizedjegyzékben szereplő két plébánosnak, Pálnak és Miklósnak állítanak emléket. Az oldalbejárat fölötti templomablakok közül az első a régi templomot, a másik a jelenlegi templomot ábrázolja. Hátul pedig a háborús hősök emlékére készült ablakok állnak. Alatta a koronás magyar nagy címer látható. A mellékhajó végében áll Árpádházi Szt. Erzsébet fából készült szobra, Berecz Ferenc alkotása.

A templom kórusán helyezkedik el az 1932-ben Riegel Ottó által készített 30 változatú orgona. A rózsaablak Szentháromság és a hét szentség modern szimbólumait ábrázolja. (Mohai Attila alkotása.)

A főhajónak színes ólomüveg ablakai vannak.

2012. december 5-én Juliusz Janusz apostoli nuncius Békéscsabára látogat, és kihirdeti XVI. Benedek bulláját, melynek értelmében a Szeged-Csanádi Egyházmegye társszékesegyházává nyilváníttatik a békési megyeszékhely Páduai Szent Antalról nevezett plébániatemploma.


Forrás: 1.) A Békéscsaba Belvárosi Római Katolikus Plébánia