Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

„Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei”

Kedvezményezett neve: Páduai Szent Antal Plébánia

Projekt címe: A Szeged-Csanádi Egyházmegye Páduai Szent Antal Plébániája a közösségi megújulásért
Szerződött támogatás pontos összege: 49.996.109 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Tartalom bemutatása: Az EU-s támogatás segítségével a Páduai Szent Antal Plébánia és a IV. Károly Alapítvány szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. Mindez az alábbi programokon keresztül valósul meg: nyári táborok, családi nap, gyermeknap, lelkigyakorlatok, lelkinapok minden korosztály számára, zarándoklatok, kirándulások gyerekeknek, szüreti mulatság és farsang, előadások és koncertek. Ezen kívül felvilágosító, és önismereti csoportokat szervezünk fiatalok számára, és folyamatosan zajlik a melegételosztás a rászorulóknak. A hátránykompenzációs programokon résztvevő, a többségi társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek. Ezzel hozzájárulnak a többségi társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.29.

Projekt azonosítószáma: EFOP 1.3.7-17-2017-00058