Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Hamvazószerda - február 16.

„Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!”

Hamvazószerdán hagyományosan hamuval, kereszt alakban jelölik meg a hívek homlokát, ezekkel a szavakkal: „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” A hamu a bűnbánat jelképe. A homlok megjelöléséről eszükbe juthat, amit Ezekiel próféta könyvében mond az Úr: „Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyűségek miatt, amelyeket művelnek benne.” (Ezekiel, 9:4). Hamvazószerdán napon kezdetét veszi a nagyböjt. Negyven napig tart, hiszen Krisztus is negyven napig böjtölt nyilvános fellépése előtt. Legyen ez az idő mindannyiunk számára a bűnbánat ideje, hogy felkészülhessünk Krisztus feltámadásának ünnepére.

A kép: William Dyce A pusztában böjtölő Jézus (A fájdalmak férfia) című alkotása