Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Billiart Szent Júlia emléknapja - április 8.

Kelj fel, és járj!

Marie-Rose-Julie Billiart 1751.-ben született francia szegényparaszti családban. Elvégezte a nagybátyja által fenntartott elemi iskolát. Kilencévesen engedélyezték, hogy az első áldozáshoz járulhasson. Már tizenhat évesen dolgoznia kellett, mezei munkákat vállalt. Huszonkét évesen mindkét lába megbénult. Hite elmélyült, naponta áldozhatott. Bár járni nem bírt, a kezéivel dolgozott, és a környék gyermekeit katekizmusra oktatta. A forradalom idején Amiens-ben húzódott meg. Segítette azokat a papokat, akik nem esküdtek fel az új alkotmányra. Joseph- Désiré Varin (1769--1850) Barat Szent Magdolna-Zsófiának és a Szent Szív Intézet első nővéreinek segített épp az alapításban. Bár hivatása kicsit más volt, meg akarta nyerni őt és jámbor özvegy szomszédnőjét Françoise Blin de Bourdont, hogy együttműködjön vele. a Miasszonyunk nővérei kongregáció alapításában, amely árva gyermekek oktatásának szenteli magát. Lelkesedtek, hiszen épp a szegények és nincstelenek oktatására szerettek volna kongregációt alapítani, de Júlia mozgásképtelensége akadály volt.

A Szent Szív ünnepén meggyógyult bénaságából! Barátnőjével együtt fogadalmat tett, és hozzákezdtek az iskolák, árvaházak, és a tanítóképző szervezéséhez. Az oktatás ingyenes volt. Jézus és Mária Szívének tiszteletére, a jezsuitákhoz hasonló jámborságra nevelték a gyermekeket. Később el kellett hagynia Amiens-t, de élete végéig dolgozott. 1816. április 8-án a Magnificat szavaival az ajkán távozott.

Forrás:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0408.html