Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Flórián emléknapja - május 4.

„Szent Flórián ments meg minket a földi tűztől és az örök tűztől!”

A ma Felső-Ausztriában található Lorch városában halt vértanúhalált 304-ben, miután „nyugdíjas” katonaként önként vállalta keresztény voltát. Segítségére szeretett volna lenni Diocletianus által elfogott 40 bajtársának. Így imádkozott: ,,Uram Istenem, tebenned reméltem, tehát soha meg nem tagadhatlak. Kész vagyok érted szenvedni, és föláldozni életemet, csak adj erőt a szenvedésre, és végy föl választottaid sorába, kik előttem megvallották szent nevedet.''

Egykori katonatársai vitték a kivégzésre. Megkötözték, követ kötöttek a nyakába, de egyikük sem volt képes a vízbe taszítani. Végül egy fiatal katona tette meg, aki nem ismerte őt. Amikor azonban utána nézett, megvakult. Katonaruhában, égő házzal ábrázolják, melyre dézsából vizet önt. Legendája szerint még gyermekkorában imádkozott egy égő ház mellett, és így fékezte meg a tüzet. Egy másik történet szerint tűzbe esett szénégető kérte segítségét, mire víz öntötte el a máglyát, és megmenekült.

A templomok és középületek tornyában a tűzharang neve Flórián-harang. Meghatározott időpontokban, Szegeden például este 9 órakor szólalt meg.

Elképzelhető, hogy miként a szent szűz vértanúk között is akad ilyen, ő is jelképes alak, történetében szimbolikus jegyekkel. A neve Neve „virágzót” jelent a 40 -es szám, mint a böjtben is, fordulópont. Vértanúságának helyszíne latinul Laureacum, vagyis babérkoszorúkkal ékesített. Vízbevetése hasonlít a téltemetési szokásokra, csak itt egy régi, a szeretettel és tisztasággal ellentétes kultúra telét vetették a mélybe, hogy feltámadhasson a megváltás tavasza.

A sármelléki imádság szerint:

„Szent Flórián ments meg minket a földi tűztől és az örök tűztől!”

A kép: A Szent Flórián-kapu reliefje Krakkó városában