Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Boldog Gizella emléknapja - május 7.

A koronázási palást királynéja

Civakodó Henrik, bajor herceg leánya volt. Szent Wolfgang nevelte. Nevét Reichenaui Hermann a német Geisel – túsz, kezes – szó segítségével értelmezte: Hermann szerint Gizella mintegy a hit kezeseként ment feleségül a magyar Istvánhoz. Gizella a magyar krónikáshagyomány szerint segítette férjét a templomok ellátásában. Szent Istvánnak és Gizellának több gyermeke még a szülők életében meghalt. Ottó és Imre nevű fiaikat név szerint is ismerjük. István trónörököse, Orseolo Péter házi őrizetbe vétette az özvegy királynét. Gizella III. Henrik német király magyarországi hadjárata után bizonyára visszatért német földre, Bajorországba, és a passaui apácakolostor tagja lett, majd apátnője. A passaui Niedernburg kolostorban fennmaradt egy 11. századi sír: felirata szerint Gisila abbatissa (Gizella apátnő) sírja, aki május 7-én halt meg. A síron kereszt és sasok láthatók. A késő középkorban új, gótikus sírkő készült a régi fölé. Felirata szerint a sírban Henrik császár nőtestvére, István király felesége nyugszik.

Gizella királyné emlékét csodás képzőművészeti alkotások őrzik. A királyné keresztet készíttetett édesanyja emlékére, aki özvegységre jutva apácaként élt. A kereszt jobb oldalán a felirat üdvöt kíván Gizella királynénak és anyjának.

Még híresebb az a miseruha, melyet Szent István és Gizella a fehérvári templom számára készítettek. A miseruhát később koronázási palásttá alakították. Szent István és Gizella királyné képmása is látható rajta.

A kép: Szent István és Gizella veszprémi szobra.