Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szűz Mária megjelenése Fatimában - május 13.

„Jézusom, bocsásd meg bűneinket...."

1917. május 13-án Szűz Mária megjelent a portugáliai Fatimában három pásztorgyermeknek. A jelenés későbbi alkalmakkor is megismétlődött. A júliusi jelenés során a gyermekek látomásban részesültek a pokolról. Ekkor kérte a Szűzanya, hogy a rózsafüzér tizedei végén mondják el a fatimai fohászt:

„Jézusom, bocsásd meg bűneinket, szabadíts meg/ments meg minket a pokol tüzétől és vezesd az égbe/ vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra!”

Ugyancsak júliusban Szűz Mária arra kérte a gyermekeket, hogy ajánlják fel az ő Szeplőtelen Szívének Oroszországot:

„Ha meghallgatják, amit kérek, Oroszország megtér, és béke lesz. Különben elterjeszti a világban tévedéseit, állandó háborúság tör ki, és üldözés az egyház ellen. Sok jó ember hal mártírhalált, a Szentatyának sokat kell szenvednie.”

II. János Pál pápa üzenete 1997-ben:

„1989 eseményei a Szovjetunióban és számos keleti országban a harcosan ateista kommunista rendszerek bukásához vezettek. A Szentatya ezért is a Szentséges Szűznek ad hálát szíve mélyéből. A világ más részein azonban az Egyház és a keresztények elleni támadások s a belőlük fakadó szenvedés nem szűntek meg. Ha tehát úgy is látszik, hogy amiről a harmadik fatimai titok szól, már a múlté, a Szűzanyának a 20. sz. elején elhangzott felszólítása a megtérésre és a bűnbánatra ma is nagyon aktuális. (...) A Szent Szűz sürgetése a bűnbánatra nem más, mint az emberiség - megtérésre és bűnbocsánatra szoruló - családja sorsa iránti anyai aggódásának megnyilvánulása.'' (II. János Pál pápa: Üzenet a betegek világnapjára 1997-ben. 1. p. Insegnamenti, XIX/2. 1996, 561.).

Szintén II. János Pál pápa mondta a két gyermekkorában eltávozott látnok boldoggá avatásakor:

„A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, Fatimába, hogy kérje az embereket:»Ne bántsák többé Istent, a mi Urunkat, akit már annyi bántás ért.«Az anyai fájdalom késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért kéri a kis pásztoroktól:»Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat a bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.«"

A harmadik látnok, Lucia nővér karmelita szerzetesként halt meg 97 éves korában.

Szűz Mária, béke királynéja, könyörögj érettünk!

https://www.magyarkurir.hu/.../a-fatimai-boldogsagos-szuz...

Részletesen a fatimai titkokról:

https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150

http://www.ppek.hu/kon.../Erdey_ferenc_A_fatimai_csoda_1.pdf

A kép: a Fatimai Szűzanya szobra, melyet hálából állíttattak a fatimai kápolnában, mert Portugáliát megkímélte a II. világháború