Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A „bohócruhás misztikus” – Néri Szent Fülöp emléknapja- május 26.

„Mikor szedjük össze végre bátorságunkat, hogy elkezdjünk valami jót tenni?

Fülöp, ahogy gyermekkorában becézték. „Pippo buono”1515. július 21-én született Firenzében. Édesanyja halála után nagybátyjától a kereskedői szakmát tanulta. Később inkább Rómába ment teológiát tanulni. Vidám természete mellett mély és meghitt lelki életet élt: gyakran töltötte éjszakáit egy-egy templomban imádkozva. Szentmisék közben elragadtatott látomásai voltak. Egyszer egy nagy fényes tűzgolyó ajkait perzselve szívéig hatolt. A legenda szerint, ha Istenre gondolt, teste annyira felforrósodott, hogy érintését sem lehetett elviselni, szívdobogását a körülötte lévők is hallották. Halála után az orvosi jegyzőkönyv szerint : „szíve olyan nagy, amilyent még soha egyetlen embernél sem láttak”.

1551-ben szentelték pappá. Papsága kezdetén megalapította az Oratóriumot, egy helyet, ahol imádkoztak, találkozókat szerveztek. Négy alapelve: megvetni magadat, megvetni a világot, senki mást meg nem vetni, nem törődni mások megvetésével. Vonzereje a belőle áradó öröm és hit volt. Gyakran apostolkodott az utcán. Sosem dorgálta az embereket, inkább vidám beszélgetést kezdeményezett csavargó fiatalokkal, kereskedőkkel, szegény művészekkel. Mikor szívük megnyílt, megkérdezte:

„Mikor szedjük össze végre bátorságunkat, hogy elkezdjünk valami jót tenni? Nem késlekedhetünk vele, mert a halál sem késlekedik!”

Gyakran egész csapat fiatal töltötte meg a szobáját. Fülöp ennyit mondott nevetve: „Ha nem követnek el bűnt, tőlem akár fát is hasogathatnak a hátamon!”

Egyszer egy apáca szentségétúgy vizsgálta ki, hogyköszönés nélkülodanyújtotta neki sáros csizmáját, hogy húzza le. Az apácafelháborodott. Fülöpígy szólt:„Már nem is fontos lehúzni! Elvégeztem a feladatomat.”

Már életében szentként akarták tisztelni,de ő inkábbmegjátszotta a csodabogaratvagya bolondot.Fordítva vette föl ruháját,vagyéppbogáncsot szagolgatott. Nyilvános tereken táncolt,Szent Félixszel a végtelenül alázatos, és a világi kényelemről lemondott kolduló szerzetesselbort ivott egy üvegből. Arcának csak egyik felérőlnyírattale a szakállat és táncolva járt az emberek között. Így imádkozott magában: „Uram, ne bízz Fülöpben. Ha megfosztanál kegyelmeidtől, még ma elvesznék, és elkövetném a világ összes bűnét!”

Néhány évre eltiltották a lelkipásztori munkától,de a rómaiak értették iróniáját, 44 éven át volt az egész város gyóntatója. Elnevezték „bohócruhás misztikusnak” és „római Szókratésznak”. Később többször ajánlottak fel számára magas egyházi tisztséget, de ő mindig egyszerű szerzetes akart maradni.

Úrnapján reggel mutatta be utolsó szentmiséjét „Este azt mondta mosolyogva lakótársainak: „Most meg kell halnom.” Azután lefeküdt. „Nem félsz?” – kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta fejét, és derűsen azt mondta: „Nem félek. Isten jó. Majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben.”

Életéről több film is készült. A legyetek jók, ha tudtok, amelynek közismert betétdala eredetiben nagyon jól bemutatja különleges elhívását:

https://www.youtube.com/watch?v=mNHPv2GJyh8

A mennyországot választom című film szintén róla szól.

https://port.hu/adatlap/film/tv/a-mennyorszagot-valasztom-preferisco-il-paradiso/movie-121778

 

Források:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/neri-szent-fulop-aldozopap

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0526.html

https://szentkelemenbuk.hu/peldakepek/neri-szent-fulop-a-humoros-szent-unnepe-majus-26/

 

A kép: Orazio fidani Néri Szent Fülöp látomása című festménye, Sailko fényképe