Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Vianney Szent János emléknapja

Az arsi plébános - augusztus 4. Kisasszony hava

Jean-Baptist Marie szülei katolikusok voltak, gyakran segítettek a szegényeken. Vendégül látták Szent Benedek Józsefet, a csavargók védőszentjét is. Vianney Szent János a nagy francia forradalom vallásellenes időszakában volt gyermek. Éjszakánként járt hittanórákra, a kolostorukból elűzött apácák tanították. Segítenie kellett a mezei munkákban, alig tanult meg írni és olvasni. Papi hivatást érzett, 19 évesen kezdte a tanulást, ami nehezen ment. Egy társa a többiek előtt pofozta meg Jánost. Ő a gyerek lábához vetette magát, és bocsánatot kért, hogy ostobaságával felingerelte.

Tévedésből besorozták Napóleon seregébe. Reggel a templomban imádkozott, és lekéste az indulást. Lyonban megbetegedett és kórházba került. Meggyógyult, de lemaradt a csoportjától. Egy fiatalember a hadi szökevényekhez vezette. Jerome Vincent álnéven a falusi gyermekeket tanította. Amikor a dezertőrök amnesztiát kaptak, hazatért. Pótvizsgával fejezte be tanulmányait. Alig akarták felszentelni, és először nem is gyóntathatott. Végül ezt mondták: ,,Az Egyháznak nemcsak tudós, hanem jámbor papokra is szüksége van!''

Arsba gyalog érkezett, kis kézikocsiján pár bútordarabbal. A plébánia határánál letérdelt és a helység őrangyalához imádkozott. Maga vezette háztartását: hét elején megfőzött egy fazéknyi krumplit, és ha éhes volt, kivett egy szemet. Néhány család utána jött Arsba, s lassanként minden megváltozott. Szókimondó volt: "A korcsma (...) a hely, ahol eladják a lelkeket és ahol a család tönkremegy, ahol az egészség megromlik, ahol a veszekedések megindulnak(...). A pap, ha nem akar elkárhozni, nem szabad föloldoznia a korcsmárost, aki italt ad a részegeskedőknek éjjel vagy az istentisztelet alatt." Arsban lassanként az összes kocsma bezárt, a kocsmárosok megtértek. Máskor egy kövér asszony azt kérdezte, mit tegyen, hogy üdvözüljön: "Lányom, tartson három nagyböjtöt." A faluban már senki sem káromkodott: ,,Mi sem vagyunk jobbak a többieknél, de nagyon szégyellhetnénk magunkat, ha egy szent mellett ilyen bűnöket követnénk el!'' A szent plébános a temetőt „ereklyekápolnának” nevezte, hitte, hogy egy lélek sem veszett el. Az 1832-es kolerajárvány elkerülte a falut.

Folyamatosan gyóntatott, a lelkekbe látott. Tömegek vártak a gyóntatószék előtt. Egy előkelő nő azt mondta, hogy őt még a Vatikánban sem várakoztatták meg. Arsban viszont csak a betegek, a nyomorékok és saját plébániájának hívei mehettek be soron kívül. A csodákat és gyógyításokat Szent Filoména közbenjárásának tulajdonította. Szégyellte a nyilvános csodatételt. Sok rágalom és kísértés érte, többször érezte, hogy alkalmatlan a hivatására, sőt meg is futamodott. Végül kanonokká, majd lovaggá nevezték ki. Ezt kérdezte: ,,Jelent ez valami pénzt a szegényeimnek? Mert ha nem, akkor mondjátok meg , hogy hallani sem akarok a lovagságról!''

1859-ben halt meg. Épen maradt teste egykori plébániája templomának oltárán nyugszik.

Vianney Szent János élete tanúsítja, hogy Istent követni „egyszerű az egyszerűeknek, és bonyolult a bonyolultaknak.” A Szentírásban a leggyakoribb felszólítások: legyetek bátrak, erősek, kitartóak, hűségesek. Jézus szavai: legyetek szentek, legyetek tökéletesek. Illetve: legyetek olyanok, mint a kisgyermekek.

Üljünk le kicsit, és hallgassuk meg az arsi plébános tanácsait a gyónásról:

https://www.magyarkurir.hu/.../vianney-szent-janos...

Az imádságról:

https://www.magyarkurir.hu/.../vianney-szent-janos-az...

Vianney Szent János imája:

https://kattima.hu/.../vianney-szent-janos-szol-az-arsi...

Vianney Szent János bölcsességei napról napra:

https://kattima.hu/hu/app/prayer-list/58

Forrás:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0804.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vianney_Szent_J%C3%A1nos